Posebna skupina za reformu javne uprave je zajedničko tijelo EU i BiH uspostavljeno sukladno Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, a u svrhu praćenja njegove primjene. Posebnu skupinu čine predstavnici Europske komisije i nadležnih institucija u BiH, a sastanci se održavaju na godišnjoj osnovi.

 

No. naziv
1 PAR grupa
2 SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU
3 Odluka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje o osnivanju pododbora i posebnih skupina
4 Principi javne uprave – SIGMA
5 Preporuke sa 1. sastanka Posebne skupine za RJU
6 Preporuke sa 2. sastanka Posebne skupine za RJU
7 Očekivani rezultati Dijaloga o reformi javne uprave