Ured koordinatora za reformu javne uprave

 

Telefon: +387 33 565 760
Faks: +387 33 565 761
E-mail: info@parco.gov.ba
Adresa: Vrazova 9, 71000 Sarajevo

 

dr. Dragan Ćuzulan

koordinator za reformu javne uprave

 

Operativna jedinica

Sektorske reforme

Institucionalna komunikacija

Upravni postupci i upravne usluge

E-uprava

Upravljanje ljudskim potencijalima

Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika

Javne financije

Jedinica za donatorsku koordinaciju, financije, nadzor i evaluaciju

Pravna jedinica

Jedinica za materijalno-financijske i opće poslove