Ured koordinatora za reformu javne uprave u cilju realizacije zaključka Vijeća ministara BiH izradio je Smjernice za provođenje Pravila za konzultacije s javnošću u izradi pravnih propisa u Uredu koordinatora za reformu javne uprave.

Konzultacije s javnošću inkorporirane su kao mjera u Revidiranom Akcijskom planu 1, unutar realizacije aktivnosti reformske oblasti Strateško planiranje, izrada politika i koordinacijski kapaciteti, a s ciljem uspostave potrebnih mehanizama za postizanje standarda kvalitete propisa.

Smjernicama se osigurava, pravilna i dosljedna primjena Pravila za konzultacije s javnošću u izradi pravnih propisa Vijeća ministara BiH, te iste osiguravaju veću razinu učešća interesnih grupa, zainteresirane javnosti i povećanje informiranosti o cjelokupnom radu Ureda.

Proces konzultacija je dvosmjeran i koristan je kako za predlagača tako i za širu javnost uopće.

U procesu demokratizacije društva i integriranja u Europsku uniju, krajnji cilj jeste uspostava partnerskog odnosa institucija vlasti i javnosti, a što se zasigurno može postići transparentnošću i konzultacijama s javnošću.

Ovim putem pozivamo i ostale zainteresovane strane da se uključe u proces konzultacija koje provodi Ured koordinatora za reformu javne uprave.

U ovoj sekciji nalaze se Smjernice za provođenje Pravila za konzultacije s javnošću u izradi pravnih propisa u Uredu koordinatora za reformu javne uprave i Obrazac za dostavu komentara, a u narednom periodu ovdje ćemo objavljivati planirane normativno-pravne akte za konzultacije.

Kontakt

Tila Arnaut-Biogradlija, koordinatorica za konsultacije

Adresa: Vrazova 9, 71000 Sarajevo

Tel: + 387 33 56 57 86

Fax: + 387 33 56 57 61

E-mail: Tila.Arnaut@parco.gov.ba ili na javnekonsultacije@parco.gov.ba.

naziv
2016: Izvještaj o provedenom postupku javnih konsultacija za nacrt Godišnjeg programa rada Ureda koordinatora
2016: Smjernice za provođenje Pravila za konsultacija s javnošću u izradi pravnih propisa u Uredu koordinatora za reformu javne uprave
2016:Izvještaj o provedenom postupku javnih konsultacija za nacrt Srednjoročnog plana rada
2016:Obrazac za dostavu komentara
Izjava o svrsi donošenja Godišnjeg programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave
Izjava o svrsi donošenja Srednjoročnog plana rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 2017. – 2019. godine
Nacrt Srednjoročnog plana rada Ureda koordinatora za period 2017.-2019.
Prednacrt Godišnjeg programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2017.
Spisak organizacija koje su izrazile zainteresovanost za uključivanje u proces javnih konsultacija
2017: Izvještaj o provedenom postupku javnih konsultacija za nacrt Izvještaja o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2016.godine
2017: Spisak akata Ureda koji podlijezu javnim konsultacijama
2017:Izvještaj o održanim konsultacijama sa zainteresiranom javnošću