No. naziv
1 2004-10-28: Odluka o uspostavljanju Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i 2007-04-19: Odluka o izmjeni Odluke o uspostavljanju Ureda koordinatora za RJU pri Uredu Predsjedavajućeg Vijeća
2 2008-11-20: Etički kodeks Ureda koordinatora za RJU
3 2010: Odluka o izmjeni i dopuni odluke o uspostavljanju Ureda koordinatora za reformu javne uprave
4 2016: Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora
5 Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju u Uredu koordinatora za reformu javne uprave
6 Pravilnik o načinu korištenja službenih vozila i privatnih vozila u službene svhe
7 Pravilnik o provođenju zakona o zaštiti ličnih podataka u Uredu koordinatora za reformu javne uprave
8 Prečišćeni tekst Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu koordinatora
9 Program rada ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2016
10 Pravilnik o prijavi nepravilnosti i/ili korupcije
11 Srednjoročni plan rada Ureda 2018-2020 Final usvojen 26.09.17.
12 Program rada Ureda koordinatora za 2017 Final
13 Pravilnik o kolegiju
14 Pravilnik o internoj komunikaciji
15 URED pravilnik o ocjenjivanju zaposlenika
16 Obrazac za ocjenu zaposlenika
17 Izmjene Pravilnika o internoj komunikaciji
18. Pravilnik o provođenju obuka u Uredu koordinatora
19 2018: Interni pravilnik – Ugovori o djelu
20 2018: Odluka o izmjeni Odluke o uspostavi Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajuceg Vijeca ministara BiH
21 Izmjena Pravilnika o sistematizaciji 2018.godine
22  1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
23 2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
24 3. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
25 4. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
26 5. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
 27 Interni Pravilnik o poklonima 2018.
28 Dopune Pravilnika o stimulacijama
29 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i privatnih vozila u službene svrhe
30 Pravilnik o službenim putovanjima u Uredu koordinatora za reformu javne uprave
31 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim putovanjima
32 Odluka o minimumu procesa rada za vrijeme trajanja štrajka
33 Izvještaj o analizi zadovoljstva korisnika i aneksi
34 PRAVILNIK O TELEFONIMA 30.04.2015.
35 Izmjena 2 Pravilnika telefoni
36 Izmjena 3 Pravilnik telefoni
37 Pravilnik-telefoni-izmjene 2018
38 Pravilnik o kriterijima, mjerilima učinka i postupku ostvarivanja novčane nagrade – stimulacije u Uredu koordinatora za RJU
39 Akcioni Plan za borbu protiv korupcije u UKRJU 2018-2019.
40 Program rada Ureda koordinatora za 2018
41 Izmjena pravilnika telefoni 2019.
42 Stimulacije za 2018. godinu – siječanj
43 Stimulacije za 2018. godinu – veljača
44 Stimulacije za 2018. godinu – ožujak
45 Stimulacije za 2018. godinu – travanj
46 Stimulacije za 2018. godinu – svibanj
47 Naknade za privremeno obavljanje poslova za 2018. godinu – lipanj
48 Naknade za privremeno obavljanje poslova za 2018. godinu – prosinac
49 Plan zapošljavanja 2019
50 Pravilnik o izmjeni pravilnika o korištenju fiksnih i mobilnih telefona – travanj 2019.
51 Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora 2019-2021.
52 Instrukcija o postupanjima po zahtjevima za obavljanje studentske prakse u UKRJU
53 Pravilnik o proaktivnoj objavi informacija u UKRJU
54 Smjernice za ispunjavanje Standarda proaktivne transparentnosti
55 Naknade za privremeno obavljanje poslova za 2019. godinu – veljača