Međuinstitucionalna radna grupa za upravljanje kvalitetom

27/12/2017

Platformu za razmjenu iskustava između specijalista za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi Bosne i Hercegovine čini 10 institucija, koje aktivno rade na standardima kvaliteta i stvaranju mehanizma otvorene uprave prema građanima, korisnicima i zaposlenicima. 2013. godine godine je u okviru druge faze  Programa jačanja javnih institucija u BiH uspostavljena međuinstitucionalna radne grupa za QM u […]

Održana Prva međunarodna konferencija o kvaliteti i učinkovitosti institucija 2030.

27/12/2017

GIZ Program jačanja javnih institucija pozvan na Prvu međunarodnu konferenciju o kvaliteti i učinkovitosti institucija 2030. (First International Conference on Quality and Efficiency of Institutions 2030) u cilju prezentiranja sustavnog pristupa upravljanja kvalitetom u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini. Konferencija je održana od 29. listopada do 1. studenog 2017. u Sharm El-Sheikhu u Egiptu. […]

Mentorstvo – uspješan prijenos znanja

27/12/2017

U okviru rada međuinstitucionalne radne skupine za upravljanje kvalitetom razvijena je platforma za razmjenu iskustava, učenje o najboljim praksama iz drugih institucija i edukaciju članova iz oblasti upravljanja kvalitetom, osobito iz ISO 9001, kroz proces mentorstva. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje kao članica međuinstitucionalne radne skupine dobila je mentorsku potporu od druge članice […]

Održana obuka za upravljanje kvalitetom za rukovodstvo

27/12/2017

U okviru Programa jačanja javnih institucija GIZ, Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine i Ured koordinatora za reformu javne uprave organizirali su 18. i 19. oktobra 2017. na Jahorini tematsku obuku „Uvod u upravljanje kvalitetom“.  Dvodnevna obuka bila je namijenjena rukovodstvu i višem rukovodstvu institucija Bosne i Hercegovine, a sudjelovalo je 17 osoba. Cilj […]

Novi val uvođenja CAF-a

27/12/2017

Sukladno aktivnostima iz Operativnog plana za uvođenje upravljanja kvalitetom u institucije Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2016. do 2018. godine, Ured koordinatora za reformu javne uprave raspisao je u ožujku ove godine Javni poziv za institucije javne uprave za iskazivanje interesa za potporu u uvođenju CAF modela upravljanja kvalitetom (Zajednički okvir za procjenu – […]

Nastavak izgradnje kapaciteta za CAF

27/12/2017

S ciljem održivosti korištenja CAF-a kao jednostavnog i učinkovitog modela za unapređenje kvalitete rada i usluga institucija, te ostvarenja mogućnosti da stručnjaci iz javne uprave pružaju podršku zainteresiranim institucijama, 2015. godine je obučeno 15 osoba iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine za CAF trenere/ice. Certificirani treneri/ce […]

Agencija za državnu službu BiH prepoznala potrebu za izradom CAF e-learning modula

27/12/2017

Imajući u vidu sve veći interes institucija Bosne i Hercegovine, ali i drugih razina vlasti za korištenjem CAF modela za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi te potrebu za jačanjem kapaciteta i znanja iz CAF-a, Agencija za državnu službu je uz potporu GIZ Programa jačanja javnih institucija pokrenula izradu korisnički orijentiranog CAF e-learning modula (tečaja) za […]

Uvodnik rukovoditelja Programa jačanja javnih institucija

23/12/2016

Poštovane čitateljke i čitatelji, Tokom proteklih šest godina Program jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini je podržavao implementaciju reforme javne uprave u BiH a od početka 2014. godine sa eksplicitnim ciljem unapređenja sprovođenja RJU mjera u devet odabranih korisničkih institucija. Program, koji je zvanično započeo sa radom krajem 2010. godine, zasniva se na sporazumima […]

Održana obuka za državne službenike o otvorenoj vlasti

21/12/2016

U okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koje po nalogu Vlade SR Njemačke provodi GIZ u Sarajevu je u srijedu i četvrtak, 14. i 15.12.2016, održana obuka o otvorenoj vlasti za državne službenice i službenike sa nivoa BiH pod nazivom Transparentno, odgovorno i otvoreno. Obuku je provedena u saradnji GIZ-a, Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Ministarstva […]

lip.0 Posts
srp.0 Posts
kol.0 Posts
ruj.0 Posts
lis.0 Posts
stu.0 Posts
pro.0 Posts
sij.0 Posts
velj.0 Posts
ožu.0 Posts
tra.0 Posts
svi.0 Posts
lip.0 Posts
srp.0 Posts
kol.0 Posts
ruj.0 Posts