Sastanak rukovodstva Ureda koordinatora sa Šefom delegacije EK

25/10/2007

Njegova Ekselencija Ambasador Dimitris Kourkulas održao je sastanak sa Koordinatorom za reformu javne uprave BiH gđom Nevenkom Savić i Zamjenikom koordinatora gdinom Suadom Musićem u Delegaciji Europske Komisije u Sarajevu, 25. listopada 2007. godine Na sastanku su razmatrana pitanja o trenutnom stanju reforme javne uprave, naročito u pogledu imenovanja predstavnika svih upravnih razina vlasti za […]

Prvi zajednički sastanak članova i zamjenika članova nadzornih timova

19/10/2007

U Sarajevu je 19. listopada održan prvi zajednički sastanak članova i zamjenika članova nadzornih timova za provedbu Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave. Nevenka Savić, državni koordinator za reformu javne uprave je učesnike sastanka informirala o dosadašnjem toku reforme. Naglasila je da Ured koordinatora za reformu javne uprave priprema oko dvadeset projekata, zajedničkih za […]

Regionalna radionica o reformi struktura državne službe na zapadnom Balkanu

11/10/2007

Druga regionalna radionica o reformi struktura državne uprave na zapadnom Balkanu održana je 11. i 12. listopada 2007. godine u Budvi, Crna Gora. Radionicu je organizirala Uprava za kadrove Republike Crne Gore zajedno sa Uredom UNDP u Crnoj Gori. Organizacija skupa je provedena uz podršku Regionalnog ureda UNDP iz Bratislave i uz učešće članova novoformirane […]

Potpisani strateški dokumenti za RJU

13/07/2007

Potpisani Memorandum o razumijevanju za uspostavu Fonda za reformu javne uprave i Zajednička platforma o principima i načinu provođenja Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave. Premijeri Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske, gradonačelnik Brčko distrikta, ministar finansija BiH, ambasadori zemalja donatora Velike Britanije, Nizozemske i Švedske, te šef delegacije Europske komisije u BiH […]

EU Brunch

12/07/2007

Reforma javne uprave u BiH bila je tema posljednjeg EU Brunch-a, odrzanog 6.srpnja 2007. god. u EU Info centru sarajevske Općine Stari Grad. EU Brunch je mjesečni susret s novinarima u okviru projekta „Upoznajmo Europu“, kojeg sprovode Direkcija za europske integracije BiH i Delegacija Europske komisije u našoj zemlji. Koordinatorica reforme javne uprave u BiH […]

Seminar o institucionalnim komunikacijama

02/07/2007

U organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) u Sarajevu je 26.06. 2007. god. održan je Seminar o početku implementacije Akcionog plana 1 za reformu javne uprave u oblasti institucionalnih komunikacija (IK). Učestvovali su predstavnici Službe za informiranje Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH i Brčko Distrikta, koordinatori reforme javne uprave na nivou BiH, FBIH […]

Usvajanje MoU

15/06/2007

Usvajanje Memoranduma o razumijevanju – formalni osnov za korištenje sredstava PAR Fonda. Provođenje reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini je dug, kompliciran, i izuzetno skup proces. Reformiranje glomaznog administrativnog aparata zahtijeva iznimna sredstva koja država teško može sama obezbijediti. Iz tog razloga, u cilju pomoći i podrške procesu reforme, međunarodni partneri – Donatori odlučili […]

Usvajanje Zajedničke Platforme

12/06/2007

Usvajanje Zajedničke platforme – formalna osnova za početak implementiranja mjera AP1 "Zajednička platforma o načelima i načinu implementiranja Akcijskog Plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini" predstavlja strateški dokument razvijen od strane Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH. Njena važnost ogleda se u tome što utvrđuje načela, načine i mehanizme […]

Zaključci 13. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

07/06/2007

Vijeće ministara je dalo podršku za implementiranje prijedloga projekta Jačanja kapaciteta strateškog planiranja i razvitka politika, implementatora UNDP Bosne i Hercegovine. Zadužen je Ured koordinatora za reformu javne uprave da u fazi dijagnostičke studije u početnom dijelu implementiranja projekta osigura dosljednu provedbu ciljeva Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini i provedbu reformskih mjera […]

Zaključci 13. sjednice Vijeća ministara BiH

07/06/2007

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na svojoj 13. sjednici, održanoj 07.06.2007., na dnevnom redu imalo i 3 tačke vezane za proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Tim povodom, ističemo sljedeće: Vijeće ministara donijelo je odluku o odobravanju 330.000,00 KM iz budžetske rezerve Uredu koordinatora za reformu javne uprave za plate, naknade i […]

ožu.0 Posts
tra.0 Posts
svi.0 Posts
lip.0 Posts
srp.0 Posts
kol.0 Posts
ruj.0 Posts
lis.0 Posts
stu.0 Posts
pro.0 Posts
sij.0 Posts
velj.0 Posts
ožu.0 Posts
tra.0 Posts
svi.0 Posts
lip.0 Posts
srp.0 Posts
kol.0 Posts
ruj.0 Posts