Održan sastanak Nadzornog tima za oblast Razvitak kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

22/04/2008

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Razvitak kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju, održan je 22. travnja 2008. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Na sastanku je jednoglasno usvojen Poslovnik o radu i izabran predsjedatelj Nadzornog tima, čime su i formalno ispunjeni uslovi za puni angažman članova ovog međuvladinog tijela u provedbi […]

Izvješće o napretku u reformi javne uprave

02/04/2008

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 43. sjednici, održanoj 27. ožujka 2008. godine, usvojilo Godišnje izvješće o napretku reforme javne uprave u BiH. Time je ovaj dokument, pripremljen od Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH i zvanično potvrđen kao izvor informacija o stanju i napretku ostvarenom u oblasti reforme javne uprave. Izvješće, […]

Održan drugi sastanak nadzornih timova

11/03/2008

Drugi zajednički sastanak članova i zamjenika članova nadzornih timova za implementiranje Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH, održan je 11. ožujka 2008. godine u Sarajevu. Učesnici sastanka su u raspravi o Prijedlogu poslovnika o radu nadzornih timova usuglasili tekst ovog dokumenta i izrazili spremnost da ga na sastanku i usvoje, kako bi […]

Održana druga sjednica Upravnog odbora fonda za RJU

07/03/2008

Druga sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održana je 07. ožujka 2008. godine u Sarajevu. Sjednici su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora. Na dnevnom redu bilo je usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice, informacija o izjašnjavanju odsutnih članova Upravnog odbora o Poslovniku o radu Upravnog odbora FRJU, te razmatranje dokumenta ''Smjernice za formiranje i […]

Fond za reformu javne uprave počeo sa operativnim djelovanjem

22/02/2008

Na sjednici Upravnog odbora fonda za reformu javne uprave, održanoj 08.02.2008. godine usvojen je Poslovnik o radu upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave. Pozitivno očitovanje svih članova Upravnog odbora na sjednici o prijedlogu Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održanoj u Sarajevu označilo je i zvaničan početak funkcioniranja Fonda, u […]

Studija izvodljivosti za formiranje Instituta za javnu upravu u BiH

12/02/2008

U okviru dokumenta Strategija reforme javne uprave, postojanje „zadovoljavajućih upravnih kapaciteta“ je utvrđeno kao jedan od ključnih preduvjeta za uspješnu provedbu reformi i integraciju BiH u Europsku uniju (EU). Iz ovoga proizilazi primarni cilj utvrđen Strategijom za RJU u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima koji se odnosi na potrebu da se razvije “profesionalna, politički nepristrasna, nacionalno […]

Saopštenje ADU RS

24/01/2008

Povodom izvješća o napretku u reformi javne uprave, koji je u okviru projekta ''Bržim promjenama do bolje javne uprave u BiH'' uradio Centar za humanu politiku uz potporu centra civilnih inicijativa i prezentirao u Banjaluci 23.01.2008. godine, Agencija za javnu upravu Republike Srpske izdala je zvanično saopćenje. Kompletno saopćenje Agencije za državnu upravu RS možete […]

BiH je potrebna hitna reforma javne uprave?

22/01/2008

DA – glasovalo je 78% gledatelja emisije ''News Plus'' televizije Alfa, emitirane 22. siječnja 2008. godine u 19.15 sati. Emisija je bila posvećena reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini, a gost je bila Nevenka Savić, državna koordinatorica za reformu javne uprave. Referendumsko pitanje emisije glasilo je '' BiH je potrebna hitna reforma javne uprave?'', […]

Konferencija “BiH vanjskotrgovinska politika – pokretač razvoja“

22/01/2008

Konferencija pod nazivom “BiH vanjskotrgovinska politika – pokretač razvoja“ održana je 22. siječnja 2007. godine u Sarajevu. Organizirao ju je Projekt Europske unije za razvoj trgovinske politike i kapaciteta u BiH (EUTPP) u suradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Konferenciji su prisustvovali predstavnici ustanova BiH izravno uključenih u razvijanje i provedbu vanskotrgovinske […]

ožu.0 Posts
tra.0 Posts
svi.0 Posts
lip.0 Posts
srp.0 Posts
kol.0 Posts
ruj.0 Posts
lis.0 Posts
stu.0 Posts
pro.0 Posts
sij.0 Posts
velj.0 Posts
ožu.0 Posts
tra.0 Posts
svi.0 Posts
lip.0 Posts
srp.0 Posts
kol.0 Posts
ruj.0 Posts