Vlada Federacije BiH: usvojeni planovi komunikacija

27/08/2015

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog svog Ureda za odnose s javnošću, usvojila Plan komunikacije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2015. do 2018. i Komunikacijski akcioni plan za 2015. godinu. S tim u vezi, Vlada je zadužila sve federalne organe navedene u ova dva plana na provedbu zadataka za koje su označeni kao nosioci. […]

Dragan Ćuzulan imenovan za koordinatora za reformu javne uprave

26/08/2015

Vijeće ministara je, na prijedlog predsjedavajućeg Vijeća ministara, donijelo Rješenje o imenovanju Dragana Ćuzulana za koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Na sjednici održanoj jučer u Sarajevu, Vijeće ministara BiH usvojilo je Polugodišnji izvještaj Ureda koordinatora za reformu javne uprave o napretku (Praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 […]

Otpuštanjem administracije vlast se nije bavila

17/08/2015

Reforma javne uprave predstavlja jedan od preduslova za napredovanje zemlje na putu ka Evropskoj uniji. Evropska komisija je u više navrata pozvala BiH da jača javne institucije, a nastavak reformskih aktivnosti obaveza je iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. U nedavno usaglašenoj Reformskoj agendi, reforma javne uprave navedena je kao jedan od ključnih […]

BiH na 31. mjestu izvještaja Index otvorene uprave za 2015. godinu

04/08/2015

Projekat svjetske pravde (World Justice Project, WJP) pridružuje se prethodnim naporima u predstavljanju pouzdanih podataka o otvorenosti uprave kroz WJP Indeks otvorene uprave 2015, izveštaj koji mjeri otvorenost uprave u praksi na osnovu iskustava i percepcije javnosti i stručnjaka u zemljama širom svijeta.  WJP indeks za 2015. godinu rangira zemlje na osnovu četiri parametra otvorenosti […]

lip.0 Posts
srp.0 Posts
kol.0 Posts
ruj.0 Posts
lis.0 Posts
stu.0 Posts
pro.0 Posts
sij.0 Posts
velj.0 Posts
ožu.0 Posts
tra.0 Posts
svi.0 Posts
lip.0 Posts
srp.0 Posts
kol.0 Posts
ruj.0 Posts