Zajedno do bolje uprave

05/12/2011

Sead Lisak, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije danas je posjetio Ured koordinatora za reformu javne uprave te je sa državnom koordinatoricom za reformu javne uprave Semihom Borovac razgovarao o budućim zajedničkim aktivnostima u pogledu provedbe akcionih planova za realizaciju Strategije reforme javne uprave u BiH i Strategije za borbu protiv […]

Održan sastanak koordinatora za reformu javne uprave

02/12/2011

Lista prioritetnih projekata za finansiranje iz Fonda za reformu javne uprave,  način podnošenja godišnjeg izvještaja o napretku, odnosno implementaciji Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije  za reformu javne uprave za 2011. godinu, samo su neke od tema radno-konsultativnog sastanka koji je Semiha Borovac, koordinatorice za reformu javne uprave u BiH održala 01.12. 2011. godine u zgradi […]

Sastanak sa koordinatorima za reformu javne uprave

01/12/2011

Ured koordinatora za reformu javne uprave organizuje sastanak sa koordinatorima za reformu javne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH koji će biti održan 01. 12. 2011. godine sa početkom u 12 sati u prostorijama zgrade Vlade Republike Srpske, Bulevar mira I, Banja Luka.  Dnevni red radno-kulsultativnog sastanka: 1. Dogovor o: […]

Tematski sastanak Nadzornog tima za ULJP

24/11/2011

Tematski sastanak Nadzornog tima za provedbu Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje dnevnog reda 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima od 28.10.2011. godine 3. Planiranje realizacije aktivnosti iz Revidiranog Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave za 2011.-2012. godinu […]

Počela implementacija Programa jačanja javnih institucija u BiH

24/11/2011

Radionicom koju je organiziralo Njemačko društvo za međunarodnu saradnju 23. i 24. novembra ove godine na Jahorini ozvaničen je početak realizacija nedavno potpisanog sporazuma o implementaciji Programa jačanja javnih institucija u BiH. Radionica je namijenjena predstavnicima Ureda koordinatora, kao glavnog partnera u ovom Programu, te Centralne banke BiH, Agencije za statistiku BiH, Agencije za predškolsko, […]

Radionica “Smjernice za monitoring i izvještavanje o implementaciji RAP 1 Strategije RJU”

22/11/2011

Ured koordinatora za reformu javne uprave u suradnji sa timom tehničke pomoći EUPAR projekta organizire radionicu  na temu predstavljanja "Smjernica za monitoring i izvještavanje  o implementaciji Revidiranog Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave".   Radionica će se održati 22.11.2011. godine na Vlašiću i  namjera je da se u okviru ovog skupa koordinatorima za reformu […]

Kvalitetnije izvještavanje ključ za bolje razumijevanje reforme javne uprave

22/11/2011

Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa timom tehničke pomoći EUPAR projekta Delegacije Evropske unije u BiH organizirali su za koordinatore reforme javne uprave u BiH i članove nadzornih timova iz šest reformskih oblasti radionicu  na temu predstavljanja „Smjernica za monitoring i izvještavanje  o implementaciji Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave“ […]

PARCO web stranica u konkurenciji za nabolju stranicu u BiH!

21/11/2011

U okviru takmičenja "WebAward.me 2011" za izbor najboljih web stranica u Bosni i Hercegovini za tekuću godinu, 21.11.2011. godine održat će se svečanost dodjele nagrada za najuspješnije u 15 kategorija. U okviru kategorije Javna uprava našla se i web stranica Ureda koordinatora za RJU, i to na inicijativu organizatora takmičenja – agencije Apriori komunikacije, kao […]

Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije

19/11/2011

Federalna vlada na sjednici održanoj 17. novembra ove godine podržala je provedbu Projekta "lzgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH" sredstvima koja će biti osigurana iz Fonda za reformu javne uprave u BiH. Cilj projekta je izgradnja kapaciteta zaposlenih u tijelima državne službe u FBiH za borbu protiv korupcije, njezino […]

Sastanak NT za Unaprijeđenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

18/11/2011

Sastanak Nadzornog tima za provedbu Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unaprijeđenje kvalitete i procedura izrade i donošenja propisa, i Implementacijskog tima za projekat "Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sustav BiH", sa sljedećim dnevnim redom: 1.  Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 17.10.2011. godine u Brčkom); 2.  Usaglašavanje […]

ožu.0 Posts
tra.0 Posts
svi.0 Posts
lip.0 Posts
srp.0 Posts
kol.0 Posts
ruj.0 Posts
lis.0 Posts
stu.0 Posts
pro.0 Posts
sij.0 Posts
velj.0 Posts
ožu.0 Posts
tra.0 Posts
svi.0 Posts
lip.0 Posts
srp.0 Posts
kol.0 Posts
ruj.0 Posts