Zajedno do bolje uprave

05/12/2011

Sead Lisak, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije danas je posjetio Ured koordinatora za reformu javne uprave te je sa državnom koordinatoricom za reformu javne uprave Semihom Borovac razgovarao o budućim zajedničkim aktivnostima u pogledu provedbe akcionih planova za realizaciju Strategije reforme javne uprave u BiH i Strategije za borbu protiv […]

Održan sastanak koordinatora za reformu javne uprave

02/12/2011

Lista prioritetnih projekata za finansiranje iz Fonda za reformu javne uprave,  način podnošenja godišnjeg izvještaja o napretku, odnosno implementaciji Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije  za reformu javne uprave za 2011. godinu, samo su neke od tema radno-konsultativnog sastanka koji je Semiha Borovac, koordinatorice za reformu javne uprave u BiH održala 01.12. 2011. godine u zgradi […]

Sastanak sa koordinatorima za reformu javne uprave

01/12/2011

Ured koordinatora za reformu javne uprave organizuje sastanak sa koordinatorima za reformu javne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH koji će biti održan 01. 12. 2011. godine sa početkom u 12 sati u prostorijama zgrade Vlade Republike Srpske, Bulevar mira I, Banja Luka.  Dnevni red radno-kulsultativnog sastanka: 1. Dogovor o: […]

Tematski sastanak Nadzornog tima za ULJP

24/11/2011

Tematski sastanak Nadzornog tima za provedbu Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje dnevnog reda 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima od 28.10.2011. godine 3. Planiranje realizacije aktivnosti iz Revidiranog Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave za 2011.-2012. godinu […]

Počela implementacija Programa jačanja javnih institucija u BiH

24/11/2011

Radionicom koju je organiziralo Njemačko društvo za međunarodnu saradnju 23. i 24. novembra ove godine na Jahorini ozvaničen je početak realizacija nedavno potpisanog sporazuma o implementaciji Programa jačanja javnih institucija u BiH. Radionica je namijenjena predstavnicima Ureda koordinatora, kao glavnog partnera u ovom Programu, te Centralne banke BiH, Agencije za statistiku BiH, Agencije za predškolsko, […]

Radionica “Smjernice za monitoring i izvještavanje o implementaciji RAP 1 Strategije RJU”

22/11/2011

Ured koordinatora za reformu javne uprave u suradnji sa timom tehničke pomoći EUPAR projekta organizire radionicu  na temu predstavljanja "Smjernica za monitoring i izvještavanje  o implementaciji Revidiranog Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave".   Radionica će se održati 22.11.2011. godine na Vlašiću i  namjera je da se u okviru ovog skupa koordinatorima za reformu […]

Kvalitetnije izvještavanje ključ za bolje razumijevanje reforme javne uprave

22/11/2011

Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa timom tehničke pomoći EUPAR projekta Delegacije Evropske unije u BiH organizirali su za koordinatore reforme javne uprave u BiH i članove nadzornih timova iz šest reformskih oblasti radionicu  na temu predstavljanja „Smjernica za monitoring i izvještavanje  o implementaciji Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave“ […]

PARCO web stranica u konkurenciji za nabolju stranicu u BiH!

21/11/2011

U okviru takmičenja "WebAward.me 2011" za izbor najboljih web stranica u Bosni i Hercegovini za tekuću godinu, 21.11.2011. godine održat će se svečanost dodjele nagrada za najuspješnije u 15 kategorija. U okviru kategorije Javna uprava našla se i web stranica Ureda koordinatora za RJU, i to na inicijativu organizatora takmičenja – agencije Apriori komunikacije, kao […]

Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije

19/11/2011

Federalna vlada na sjednici održanoj 17. novembra ove godine podržala je provedbu Projekta "lzgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH" sredstvima koja će biti osigurana iz Fonda za reformu javne uprave u BiH. Cilj projekta je izgradnja kapaciteta zaposlenih u tijelima državne službe u FBiH za borbu protiv korupcije, njezino […]

Sastanak NT za Unaprijeđenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

18/11/2011

Sastanak Nadzornog tima za provedbu Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unaprijeđenje kvalitete i procedura izrade i donošenja propisa, i Implementacijskog tima za projekat "Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sustav BiH", sa sljedećim dnevnim redom: 1.  Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 17.10.2011. godine u Brčkom); 2.  Usaglašavanje […]

sij.0 Posts
velj.0 Posts
ožu.0 Posts
tra.0 Posts
svi.0 Posts
lip.0 Posts
srp.0 Posts
kol.0 Posts
ruj.0 Posts