Dvadeset prva sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održana je u srijedu 27.07. tekuće godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH u Sarajevu.

Usvojen je zapisnik sa dvadeste sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 11.4.2011. godine.

UO FRJ je primio k znanju informaciju o prijedlogu za odobrenje dodatnih sredstava za projekt "Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računalima" i donio odluku o odobravanju dodatnih sredstava za projekat "Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računalima" .

Prihvaćeno je kvartalno izvješće Fonda za RJU za period  1. travanj. – 30. srpanj 2011. godine, sa prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na kvartalno izvješće Fonda za RJU za period 1. travanj -30. srpanj 2011. godine.

Fond je donio odluku o davanju suglasnosti na izvještaj komisije za javne nabavke – I faza predkvalifikacije za projekat "Uspostavljanje suvremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH" sa prijedlogom odluke o davanju suglasnosti na izvješće komisije za javne nabave- I faza predkvalifikacije za projekt "Uspostavljanje suvremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH".

UO FRJ je primio k znanju izvještaj o financijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2010. godinu, sa prijedlogom zaključka da se odluke donose brže, ubrza financijsko poslovanje i unaprijedi tenderska procedura.

UO Fonda za reformu javne uprave primio je k znanju informaciju o donesenim odlukama u proceduri pisanog usuglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za RJU.