Obavještenje o nabavci: Projekat “Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH

25/05/2009

URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE OBAVJEŠTENJE O NABAVCI       USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Ured koordinatora za reformu javne uprave Kontakt osoba: Aleksandar Karišik,Maja Rudan Adresa: Vrazova 9 Poštanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200334950020 Telefon: 033/565-776;033/565-786 Fax: 033/565-761 E-mail: Aleksandar.Karisik@parco.gov.ba;Maja.Rudan@parco.gov.ba Internet adresa: […]

Obavještenja o nabavi konzultantskih usluga

25/05/2009

Ured koordinatora za reformu javne uprave objavio je dva obavještenja o nabavi konzultantskih usluga za implementiranje projekta:  "Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u Bosni i Hercegovini" i "Razvitak sustava za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH". Tenderska dokumentacija za fazu predkvalifikacije za projekt "Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u […]

Plate niže jedan posto

24/05/2009

Oslobođenje: Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom kod pravnih osoba u BiH za mart 2009. iznosila je 790 maraka, što pokazuje nominalni pad za jedan posto u odnosu na decembar 2008, rekao je direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović na konferenciji za novinare u petak u Sarajevu. "Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za […]

Otvoren Operativno-komunikacijski centar

23/05/2009

Nezavisne novine: Operativno-komunikacijski centar BiH 112, kojem će građani moći da prijave sve vrste hitnih situacija u slučaju prirodnih ili drugih nepogoda, jučer je svečano otvoren u Sarajevu. Građani će pozivom na broj 112 moći da prijave nesreću ili prijetnju za ljudske živote, imovinu, okoliš i kulturna dobra. "Centar 112 će biti mjesto na kojem […]

Ažurirani podaci u interaktivnoj mapi

22/05/2009

Ured koordinatora za reformu javne uprave ažurirao je podatke u interaktivnoj mapi – web aplikaciji postavljenoj na internet stranicu Ureda u februaru 2009. Nove informacije o uslugama uprave odnose se na zaštitu potrošača, tačnije odredbe o sigurnosti proizvoda i promet nekretninama. Dopunjeni su i podaci o socijalnim uslugama, odnosno postupku razvoda braka, prevenciji i suočavanju […]

Siromašno više od milion građana BiH

21/05/2009

Nezavisne novine: Više od milion građana BiH siromašno je trenutno, a situacija će biti još teža zbog najave da će još oko 50.000 ljudi dobiti otkaz do kraja ove godine. Ovaj podatak iznio je juče Hajrudin Šahić, predsjednik Koordinacionog odbora humanitarno-karitativnih organizacija (HKO) u BiH, nakon međunarodne konferencije o siromaštvu i socijalnoj isključenosti u BiH. […]

Javni natječaj za prijam pripravnika

20/05/2009

U skladu sa članom 8. i 54. Zakona o radu u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05 i 48/05), članom 8. Odluke o uslovima i načinu prijama pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 52/05) i Odluke o potrebi prijama u radni odnos […]

Izmjene Zakona o plaćama

20/05/2009

Dnevni list: Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH sačinila je specijalni izvještaj u kojem Parlamentarnoj skupštini BiH, Vijeću ministara i Ministarstvu financija i trezora BiH preporučuje da po hitnom postupku poduzmu aktivnosti na izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH te otklone evidentne diskriminacijske odredbe u kojima se regulira pravo na […]

sij.0 Posts
velj.0 Posts
ožu.0 Posts
tra.0 Posts
svi.0 Posts
lip.0 Posts
srp.0 Posts
kol.0 Posts
ruj.0 Posts