Predstavnice Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH Marina Kavaz – Siručić i Azra Branković održale su 20. i 30. ožujka predavanja na Fakultetu za javnu upravu u Sarajevu te su tom prilikom studentima govorile o trendovima nove orjentacije u javnoj upravi ali i o reformama u oblasti javnih financija. 

Gđa. Kavaz – Siručić naglasila je da uprava sve više postaje regulator, a ne samo pružaoc usluge te da je primjetan rast javno-privatnog partnerstva, posebice u domenu usluga javnog saobraćaja, obrazovanja, izdavanja dokumenta…

Gđa. Branković govorila je o trenutnom stanju u oblasti makroekonomije u BiH, o stanju u oblasti javnih financija, problemima, kao i reformama u ovoj oblasti.

“Javne financije su oblast najvećeg očekivanja EU, jer će se fondovi EU slivati u BiH i biti dijelovi nacionalnih budžeta. Reforme u ovoj oblasti provodili su i mnogi međunarodni donatori ali one nisu bile strateške i kordinirane, nego stihijske”, kazala je gđa. Branković i dodala da će iz Fonda za reformu javne uprave biti financiran projekt “Uvođenje informacionog sistema za upravljanje budžetom.

U pripremi je i projekt “Informatizacija sistema trezora u Distriktu Brčko”.  

Predavanja savjetnica za reformu javne uprave nastavak su suradnje Fakulteta za javnu upravu i Ureda koordinatora za reformu javne uprave.