Prva Regionalna radionica na temu reforma drzavne sluzbe u zemljama Zapadnog Balkana odrzana je 11. i 12. rujna 2006. godine u Sarajevu.

U okviru radionice odrzane su grupne diskusije koje su pokazale da drzavni sluzbenici u regionu imaju slične probleme i dijele slične zelje i aspiracije u pogledu funkcioniranja drzavne sluzbe u njihovim zemljama. Također su pokazali da jedni drugima mogu da pruze odgovore na pitanja vezano za problematiku u ovoj oblasti te da pruze primjere iz prakse. Radionica u Sarajevu je jasno pokazala potrebu za sveobuhvatnom reformom javne uprave u zemljama regiona u okviru koje reforma drzavne sluzbe predstavlja jedan od prioriteta. Osim što omogućava uspješnu socijalno-političku tranziciju od centraliziranog ka demokratskom upravljanju, reforma drzavne sluzbe je i jedan od glavnih preduvjeta pristupa Europskoj Uniji.

Događaj je okupio oko 150 učesnika iz sedam različitih struktura drzavne sluzbe (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Albanija, Kosovo), a svojim prisustvom ozvaničili su ga i Predsjedavajući Vijeća ministara gospodin Adnan Terzić, gospođa Christine MCNab iz UNDP BiH i gospodin Michael Humphreys, Šef Delegacije Europske komisije u BiH, kao i gospodin Gregor Virant, Ministar za javnu upravu Republike Slovenije. Kao učesnici iz Bosne i Hercegovine, osim predstavnika Agencije za drzavnu sluzbu BiH, te Agencija za drzavnu sluzbu/upravu Federacije BiH i Republike Srpske, u radu regionalne radionice aktivno su sudjelovali i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH, kao ključnog tijela u procesu reforme javne uprave u BiH.

Organizator radionice bio je Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) za BiH u suradnji sa regionalnim uredom UNDP u Bratislavi i u partnerstvu sa BiH i entitetskim agencijama za drzavnu sluzbu/upravu, Delegacijom Europske komisije u BiH i OECD/SIGMA programom.

Zapazen nastup drzavnog koordinatora

"Ljudski potencijal je ključ uspjeha procesa reforme javne uprave" – istakao je drzavni koordinator gospodin Srđa Vranić na radionici u Sarajevu. U okviru panel diskusije i predstavljanja zemalja učesnica u toku prvog dana radionice, gospodin Vranić je, kao predstavnik Bosne i Hercegovine, održao uspješnu prezentaciju trenutnog stanja javne uprave u BiH i drzavne sluzbe kao njenog ključnog aspekta.

"Osnovni postulati uspješne reforme struktura drzavnih sluzbi su učinkovit menadžment ljudskih potencijala, profesionalizam i apolitičnost, stalno usavršavanje i razvoj, etičnost i nediskriminacija, te princip meritornosti u zapošljavanju" naglasio je koordinator. U svom daljnjem izlaganju prezentirao je sliku trenutnog stanja ove oblasti u BiH, koju karakteriziraju različita pravna rješenja, nedovoljni postojeći kapaciteti, neodgovarajući sustav plaća drzavnih sluzbenika, neriješeno pitanje njihovih premještaja i neadekvatno planiranje ljudskih potencijala. Kao strateške prioritete BiH u ovoj oblasti gospodin Vranić je pomenuo harmoniziranje propisa, te postojećih postupaka i prakse u oblasti menadžmenta ljudskih potencijala, jačanje uloge i kapaciteta agencija za drzavnu sluzbu/upravu, mobilnost drzavnih sluzbenika između svih razina javne uprave, kao i unaprijeđenje politike u oblasti zapošljavanja. Još konkretnije, na razini pojedinačnih institucija, utvrđeni prioriteti su razvoj kapaciteta u pojedinačnim institucijama, djelotvorno i blagovremeno planiranje kadrovskih potreba, obuka i razvoj drzavnih sluzbenika, praćenje djelotvornosti u radu, kreiranje novog sistema plaća, te razvoj jedinstvenog softverskog rješenja.

"Naravno, djelotvorna javna uprava, i djelotvorna drzavna sluzba kao njen dio, su glavni preduvjet uspjeha procesa europskih integracija i uključivanja u europski administrativni prostor", zaključio je drzavni koordinator.

Podrška inicijativi za uspostavljanje Zajednice praktičara

Organizacija radionice u toku drugog dana bila je koncentrirana na sustavne diskusije o pitanjima otvorenim u toku prvog radnog dana. Ta pitanja uočena su na panel prezentacijama gdje se težilo utvrđivanju ključnih izazova sa kojima se suočavaju sve strukture državne službe u regionu i prijedloga mogućih rješenja za njihovo prevazilaženje.

Radionica je s tim ciljem podijeljena u dvije tematske grupe –Politika ljudskih resursa i Obuka i razvoj drzavnih sluzbi, gdje je inicirano uspostavljanje Zajednica praktičara, usmjerene na stvaranje regionalnog foruma koji treba osigurati razmjenu iskustava, informacija i naučenih lekcija među njenim članovima. Pomenuta Zajednica u svoj sastav uključuje lokalne nosioce funkcija uključene u proces reforme javne uprave, kao i članove donatorskih i međunarodnih organizacija sa projektima u ovoj oblasti. Zajednica praktičara bi svoj rad zasnivala na predloženim osnovama komunikacije preko namjenskog Web site-a i periodičnim susretima i sličnim aktivnostima iniciranim od članova zajednice.

Osoblje Ureda koordinatora za reformu javne uprave bilo je uključeno u obje grupne diskusije i djelotvornu razmjenu iskustava iz oblasti menadžmenta ljudskih potencijala.

Praktični doprinos radionice, rezultirao je potporom pomenutoj inicijativi za uspostavljanje Zajednice praktičara na nivou struktura drzavnih sluzbi zemalja iz regiona.

Ured kordinatora za reformu javne uprave u BiH pružio je punu potporu navedenoj inicijativi i vidi je kao još jedno sredstvo koje će zasigurno unijeti novi kvalitet u proces reforme javne uprave u oblasti upravljanja ljudskim resursima u drzavnim sluzbama i javnom sektoru.