No. Ime
1 2016: Годишњи извјештај о извршењу буџета 01.01. – 31.12.2015.
2 2016: Извјештај о извршењу буџета 01.01. do 31.03.
3 2016: Извјештај о ревизији плата и накнада у Канцеларији координатора
4 Буџет 2016.
5 Буџет канцеларије координатора 
6 Финансијски захтјев за 2016
7 Извјештај о финансијској ревизији Канцеларије координатора за 2014.
8 Извјештај о извршењу буџета 01.01 – 30.06. 2015
9 Извјештај Уреда за ревизију институција БиХ за za 2015.
10 Образложење Оперативног плана извршења буџета Канцеларије координатора за 2015. 
11 Оперативни план 2015.
12 Плате запослених у Канцеларији координатора за реформу јавне управе
13 Табеле намјенске структуре за набавку сталних средстава и вишегодишњих пројеката за 2015. годину
14 2016: Образложење финансијског извјештаја са 30.06.2016
15 Буџет за 2016. (табела оперативног плана)
16 Буџет за 2016. – табела намјенске структуре (аналитика)
17 Извјештај о извршењу буџета за период 01.01. – 30.06.2016.
18 ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ 01.01. до 31.12.2016. финално-
19 Образложење финансијског извјештаја са 31.12.2016.
20 Пропратно писмо, Извршење Буџета са 30.09.2016. године
21 Образложење финансијског извјештаја са 30.09.2016.
22 Извјештај III квартал 01. 01. до 30.09.16.
23 Табеле оперативног плана за 2017 god
24 2016: Измјењена табела намјенске структуре
25  Измјењена табела Оперативног плана за 2016
26 Буџет за грађане
27 Укупна приманја запослених у Канцеларији координатора за реформу јавне управе
28 Трошкови путовања запослених у Канцеларији координатора за 2016. 
29 2017 – Извјештај о финансијској ревизији Канцеларије координатора 
30 Шестомјесечни извјештај 01 01 do 30 06 17
31 Образложење финансијског извјештаја 30.06.2017. (3)
32 Извјештај о финансијској ревизији Канцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ за 2017. годину