No. Ime
1 2016: Годишњи извјештај о извршењу буџета 01.01. – 31.12.2015.
2 2016: Извјештај о извршењу буџета 01.01. do 31.03.
3 2016: Извјештај о ревизији плата и накнада у Канцеларији координатора
4 Буџет 2016.
5 Буџет канцеларије координатора 
6 Финансијски захтјев за 2016
7 Извјештај о финансијској ревизији Канцеларије координатора за 2014.
8 Извјештај о извршењу буџета 01.01 – 30.06. 2015
9 Извјештај Уреда за ревизију институција БиХ за za 2015.
10 Образложење Оперативног плана извршења буџета Канцеларије координатора за 2015. 
11 Оперативни план 2015.
12 Плате запослених у Канцеларији координатора за реформу јавне управе
13 Tabele namjenske strukture za nabavku stalnih sredstava i visegodisnjih projekata za 2015 god
14 2016: Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 30.06.2016
15 Budžet za 2016. (tabela operativnog plana)
16 Budžet za 2016. – tabela namjenske strukture (analitika)
17 Izvještaj o izvršenju budžeta za period 1.01. – 30.06.2016.
18 GODIŠNJ IZVJEŠTAJ 01 01 do 31 12 16 finalno –
19 Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 31.12.2016.
20 Propratno pismo, Izvršenje Budžeta sa 30.09.2016.godine
21 Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 30.09.2016.
22 Izvještaj III kvartal 01 01 do 30 09 16
23 Табеле оперативног плана за 2017 god
24 2016: Измјењена табела намјенске структуре
25  Измјењена табела Оперативног плана за 2016
26 Буџет за грађане
27 Укупна приманја запослених у Канцеларији координатора за реформу јавне управе
28 Трошкови путовања запослених у Канцеларији координатора за 2016. 
29 2017 – Извјештај о финансијској ревизији Канцеларије координатора 
30 Шестомјесечни извјештај 01 01 do 30 06 17
31 Образложење финансијског извјештаја 30.06.2017. (3)