Актуелни пројекти

 

Бр. Назив пројекта Реформска област Статус Уговорени буджет без ПДВ (КМ)

 

Завршени пројекти

Бр. Назив пројекта Реформска област Статус Уговорени буджет без ПДВ (КМ)
1 Институционална комуникација Завршен 133,000.00
2 Институционална комуникација Завршен 127,800.00
3 Обука службеника за односе с јавношћу
Институционална комуникација

Завршен

Извјештај о евалуацији

109,646.00
4 Управљање људским потенцијалима

 Завршен

Извјештај о евалуацији

 649.900,00
5 Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ Управни поступци и управне услуге

 Завршен

Извјештај о евалуацији

 380.000,00
6 Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и општих аката у БиХ Стратешко планиранје, координација и израда политика

 Завршен

Извјештај о евалуацији

671.830,40
7 Скица развоја централних органа влада у БиХ са набавком опреме – имплементација фазе I Стратешко планиранје, координација и изрда политика Завршен   1.540.965,67
8 Транспоновање ЕУ законодавства у правни систем БиХ Стратешко планиранје, координација и израда политика  Завршен

Извјештај о евалуацији

 338.250,00
9 Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на рачунарима Управљање људским потенцијалима  Завршен 1.037.115,33
10 Израда и успотавњаље оквира интероперабилности и стандарда за размјену података Е-управа  Завршен  163.736,00
11 Информациони систем за управљање буџетом (BMIS) са набавком додатних услуга и опреме Јавне финансије Завршен  1.073.570,79
12 Проширење информационог система за управљање људским потенцијалима са софтверским модулима за планирање кадрова и вођење интерног тржишта рада у републичким  органима Републике Српске Управљање људским потенцијалима Завршен  49.220,00 КМ
13

Родно одговорно буџетирање

Јавне финансије Завршен 155,114,42 КМ