Име и презиме: проф.др. Ферид Отајагићkoordinator

Телефон: +387 33 565 790

Е-маил: Ферид.Отајагиц@парцо.гов.ба

Датум и мјесто рођења: 03.04.1959.

Образовање:

Средња школа: 1981. – Гимназија

Факултет: 1985. – Дипломирао на Правном факултету у Сарајеву, као редован студент

2001. – Одбрана магистарског рада на тему „ Јавна субјективна права у сложеним државама“ на Правном факултету у Сарајеву
26.04.2005. – Одбрана докторске дисертације на тему „Државна јавна субјективна права с посебним освртом на унутрашња права државе“, Правни факултет Сарајево.

07.09.2006. Звање доц.др. на Правном Факултету Универзитета у Зеници из научне области „Државно и међународно јавно право“

07.09.2011. – Звање ванредног професора стекао на Правном факултету Универзитета у Зеници.

07.09.2017. – Звање редовног професора стекао на Правном факултету Универзитета у Травнику.

Познавање страних језика: француски (Б1/2), руски (А 1/2)

Библиографија

Књиге:
1. „Државна јавна субјективна права с посебним освртом на унутрашња права државе“, 2005 године

2. „Јавна субјективна права у сложеним државама“, 2005 године

3. „Приручник за обуку судија за прекршаје“, 2006 године.

4. „Јурисдикциона заштита јавних и приватних субјективних права“, 2007 године

5. „Правна држава, порези, прекршаји“ 2008 године,

6. „Држава и демократија“ 2017.године

7. „Јавна субјективна права и дужности“, 2017.година

 

Објављени радови:

1. Правна мисао број 9-10 8септембар-октобар 2000. године) под насловом: «уопштен поглед на актуелно стање порезног права у Босни и Херцеговини»,

2. Правна мисао број 1-2 (јануар-фебруар 2001. године) под насловом: « Проблеми и успостављање финансијске суверености у Босни и Херцеговини»,

3. Правна мисао број 7-8 ( јули-аугуст 2001. године) под насловом: « Узроци наплаћења фискалних обавеза»,

4. Правна мисао број 11-12 ( новембар-децембар 2001. године) под насловом : «Ефекти отвореног система управљања у порезној управи ФбиХ»,

5. Правна мисао број 1-2(јануар-фебруар 2002. године) под насловом: «У прилог актуелних уставних промјена о јавним субјективним правима Босне и Херцеговине»,

6. У дневном листу «Ослобођење» од 03.09.2001. године под насловом: «Не логичност дејтонског рјешења»,

7. Дата рецензија на радосврти-прикази: Мр. Един Ризвановић на тему: «Порезни третман производа у интракомунитираној размјени у контексту слободног промета роба», часопис Правна мисаобр. 11-12(новембар-децембар 20001.године),

8. Правни савјетник бр. 5 од мјесеца маја 2002. године под насловом: «Системска усклађеност и практична усмјереност члана 68 став 1. закона о извршењу санкција у кантону Сарајево»,

9. Правни савјетник, бр. 6 од мјесеца јуна 2002. године, под насловом: «посљедице (не) усаглашених порезних закона у федерацији Босне и Херцеговине»,

10. Правна мисао, бр. 5-6 (мај-јуни)2002. године на тему: «Расподјела надлежности као суштинско питање Федерално уређене државе Босне и Херцеговине»,

11. Правни савјетник бр. 9, 8септембар 20002. године), под насловом: «Нови Закон о порезној управи федерације Босне и Херцеговине»,

12. Правни савјетник, бр. 10, (октобар 2002. године), под насловом: « Сигнална дејства новог Закона о порезној управи федерације Босне и Херцеговине»,

13. Правна мисао бр. 9-10, (септембар-октобар 2002. године), под насловом: «Могући ефекти новог закона о порезној управи Федерације Босне и Херцеговине»,

14. Правни савјетник бр. 12 (децембар 2002. године), под насловом: «Разлози увођења ПДВ-а на нивоу државе Босне и Херцеговине»,

15. Правна мисао бр. 3-4 (април-мај 2003. године9 под насловом: « Супротстављање пореза на додатну вриједност порезној евазији»,

16. Правни савјетник бр. 5 ( мај/свибањ 20003. године) под насловом: « Порезни аспект ауторских и сродних права у Босни иХерцеговини»,

17. У часопису «Правни савјетник», бр. 9 (септембар/рујан), под насловом: «Основни разлози доношења Закона о прекршајима државе Босне иХерцеговине»,

18. У часопису «Правна мисао», бр.7-8 ( јул-аугуст 2003. године), под насловом: «Дужност и право издавања и узимања рачуна код продаје производа и обављања услуга»,

19. У часопису «Правна мисао», бр. 11( новембар/студени) 2003. године, под насловом: «Осврт на кривична дјела из области пореза у новом кривичном закону ФБИХ»,

20. У мјесечном стручном¸часопису «Порезни савјетник», бр. 11 (новембар/студени) 2003. године под насловом: «Могућност изрицања заштитне мјере одузимања одобрења за рад»

21. У мјесечном стручном часопису «Порезни савјетник», бр. 1 (јануар/сијечањ) 2004. године, под насловом: «Кривична одговорност за порезну утају»,

22. У мјесечном стручном часопису «Правни савјетника» бр. 1 (јанур/сијечањ) 2004. године, под насловом: « Извршење новчане казне изречене у прекршајном поступку»,

23. У мјесечном стручном часопису «Зипс», бр. 1 (јануар/сијечањ) 2004. године, под насловом: «Законито изрицање заштитне мјере забране вршења самосталне дјелатности и довољна оцјена олакшавајућих околности»,

24. У мјесечном стручном часопису «Правни савјетник», бр. 2 (фебруар/вељача) 2004. године, под насловом: «Утврђивање дужникове имовине у извршном поступку»,

25. У мјесечном стручном часопису « Правни савјетник» бр. 4 (април/травањ) 2004. године, под насловом: «О реформи прекршајог права у Босни и Херцеговини»,

26. У мјесечном стручном часопису «Правни савјетника» бр. 11-12 (новембар-децембар) 2005 године., под насловом: «Основе рефеорме прекршаја у Босни и Херцеговини»,

27. У часопису «Правна мисао» бр. 11-12 (новембар-децембар) 2005 године., под насловом: «Претпоставке остварења правне државе»,

28. У часопису «Правни савјетник» бр. 1-2 (јануар-фебруа) 2006 године., под насловом: «Начелне промјене у прекршајном поступку»,

29. У часопису «Правна мисао» бр. 1-2 (јануар-фебруар) 2006 године., под насловом: «Сувереност и правна држава(најтеже и најсложеније питање у БиХ)».

30. У часопису „Правна мисао“ бр. 1-2 (јануар-фебруар) 2008 године, под насловом „Wеберов модел рационалне бирократске организације с посебним освртом на реформу државне управе“

31. У зборнику радова Асоцијације за квалитет у Босни и Херцеговини „Квалитет 2009“ са 6. Научно- стручни скуп са међународним учешћем, Неум, 04-07.јуни 2009. „Квалитетна јавна управа у Босни и Херцеговини – основне предпоставке“

32. АНАЛИ Правног факултета Универзитета у Зеници 2011: „Систем основних вриједности у јавној управи с посебним освртом на стање у Босни и Херцеговини“,

33. У зборнику радова Асоцијације за квалитет у Босни и Херцеговини „Квалитет 2011“ са 7. Научно- стручни скуп са међународним учешћем, Неум, 01-04.јуни 2011. „Квалитет управљања у јавном сектору Босне и Херцеговине“

34. Регионал сциенце цонференце wитх интернатионал партиципатион: Стабле Лоцал Девелопмент цхалленгес анд оппортунитиес, 03-04 јуне, Yеар 1, Но.1, 2011: „Лоцал цоммунитy ин тхе сyстем оф стате говернанце“ (Локална заједница у систему управљања државом).

35. Универзитетска Хроника; Часопис универзитета у Травнику вол.3бр.2, Травник, децембар 2011 „Облик управне културе у Босни и Херцеговини“.

36. АНАЛИ Правног факултета Универзитета у Зеници, Број 8; Година4; децембар 2011: „Савремене тенденције у јавној управи“,

37. Зборник радова са науцно-струцног скупа са интернационалним уцесцем „Аспекти реформе јавне управе у Босни и Херцеговини”, Универзитетска хроника, Вол.4, бр. 1, Универзитет у Травнику, 28.01.2012. „Основне предпоставке реформе и професионализације јавне управе у БиХ“

38. Универзитетска Хроника; Часопис универзитета у Травнику вол.4бр.1, Травник, децембар 2012 „Управна ефикасност код доношења рјешења у управном поступку“.

39. У зборнику радова Асоцијације за квалитет у Босни и Херцеговини „Квалитет 2013“ са 7. Научно- стручни скуп са међународним учешћем, Неум, 06-08.јуни 2013. „Принципијелне основе за квалитетно тумачење, примјену и промјену Устава Босне и Херцеговине“

40. Универзитетска Хроника; Часопис Универзитета у Травнику вол.4 бр.2, Травник, децембар 2014 „Основне уставне вриједности за појединца у Босни и Херцеговини“.

41. „Актуелност главних теоријски проблема у схватању државе и права у земљама транзиције“, Политика- Часопис за истраживање феномена политике, 12/2015; Нови Сад.

42. Зборник радова Правног факултета Универзитета у Травнику, год.И, бр.2 (2016.) „Савремени методи рада јавне управе“.

43. Зборник радова Правног факултета Универзитета у Травнику (2017.године.) „Контрола управе“

44.   Зборник радова Правног факултета Универзитета у Травнику (септембар 2018) „Стратешки стандарди вриједности за квалитетну измјену устава БиХ“

45.  Зборник радова Правног факултета Универзитета у Травнику (децембар 2018) „Системи судске заштите у управним споровима“

Пројекти:

1. У 2003.године учествовао у тиму за развој ПДВ-а у БИХ,

2. У 2006. години учествовао у реформи судова за прекршаје у БиХ.

3. У 2010. и 2011. учествовао у два пројекта: „Успостављање система управљања квалитетом, према захтјевима међународног стандарда ЕН ИСИО 9001:2008“, у оквиру агенције „QМСИ“ Сарајево, у дјелу који се односи на дизајнирање процеса и припрему документације квалитета, са важећом легислативом из области јавне управе и локалне самоуправе за опћине Коњиц и Модрича.

4. У 2012. И 2013. Био ангажован на реализацији два пројекта успостављена система управљања квалитетом, према захтијевима међународног стандарда ЕН ИСИО 9001:2008, у оквиру Агенције „QМСИ“ Сарајево, у дијелу који се односи на дизајнирање процеса припреме едукације интерних аудитора QМС са поентом на примјену важеће законске и остале легислативе.

5. У 2016.години био ангажован на два пројекта о успостави квалитета услуга опћинских и кантоналних администрација у оквиру Агенције „QМСИ“ Сарајево.

Конференције:

– Научно- стручни скуп са међународним учешћем „Квалитет 2009“,, Неум, 04-07.јуни 2009.

– Научно- стручни скуп са међународним учешћем,“Квалитет 2011“, Неум, 01-04.јуни 2011.

– Регионал сциенце цонференце wитх интернатионал партиципатион“ Стабле Лоцал Девелопмент цхалленгес анд оппортунитиес“, Косово 03-04 јуне 2011.

– Научно-стручни скуп са интернационалним учешћем “Аспекти реформе јавне управе у Босни и Херцеговини”, Азаповићи, 28.01.2012.

– Научно- стручни скуп са међународним учешћем „Квалитет 2013“, Неум, 06-08.јуни 2013.

– “Импликације евроатлантских интеграција на уставне реформе у БиХ” Кисељак, 21. новембар 2017.

– “Међународна научна конференција “Правна држава и владавина права у БиХ”, 19.мај 2018.

Признања:

Признање за изузетно залагање и допринос у развоју наставне и научне дјелатности додјељено од Универзитета у Травнику 2013.год.

 

Радна биографија

02.03.1985.-15.04.1992. – Грађевинско радна организација „стандард“ Рогатица, Руководилац правне и опште службе.

15.04.1992.-15.07.1995. – Општински суд, судија и предсједник суда Жепа

15.06.1996.-02.03.1997. – Виши суд у Тузли, судија

02.03.1997.-02.03.2006. – Федерална порезна управа- Средишњи порезни уред Сарајево, предсједник комисије за порезне прекршаје.

02.03.2006.-01.04.2007 – Влада Федерације Босне и Херцеговине, министар просторног уређења.

01.04.2007.- 22.10.210 – Парламент Федерације БиХ, посланик у Представничком дому.

2010.-2018. – Професор на Правном факултету Универзитета у Травнику, Правном факултету Универзитета у Зеници, Факултету Политичких наука Универзитета у Сарајеву и Факултету за управу – Придружена чланица Универзитета у Сарајеву

15.03.2018.- и даље – Канцеларија координатора за реформу јавне управе у БиХ, замјеник координатора