бр. назив
1 Реализација уговора у 2015.
2 Уговор о директном споразуму (набавка материјала за чишћење) 2016
3 Уговор о директном споразуму (пружање услуга обавезног и каско осигурања, регистрације и тех. прегледа возила) 2016.
4 Уговор о директном споразуму (услуге прања моторних возила) 2016.
5 Уговор о набавци опреме 2016.
6 Уговор о пружању интернет услуга 2016.
 7 Уговор Kliping BH 2017.
8 Уговор – сервис возила 2017.
9 Уговор – сервис копир апарата 2017.
10 Уговор – рачунарска опрема 2017.
11 Уговор – пружање услуга прања возила 2017.
12 Обавјештење понуђачу – Web Hosting 2017
13 Уговор – лож уље 2017.
14 Уговор димњачарске дјелатности 2017.
15 Уговор о набавци материјала за чишћење 2017.
16 Обавјештење о прихватању цијене понуђача Dezitox-санитарци 2017.
17 Обавјештење о о прихватању приједлога цијене – авио карте 2017.
18 Обавјештење понуђачу TDS 2017.
19 Уговор осигурање возила – БСО 2017.
20 Уговор Kliping BH 2017.
21 Уговор – сервис возила 2017.
22 Уговор – сервис рачунара 2017.
23 Уговор – сервис копир апарата 2017.
24 Уговор – канцеларијски мат. 31.05.2017.
25 Уговор – рачунарска опрема 2017.
26 Уговор – пружање услуга прања возила 2017.
27 Уговор – пружање интернет услуга 2017.
28 Обавјештење понуђачу – Web Hosting 2017.
29 Уговор о набавци материјала за чишћење 31.08.2017.
30 Уговор тонери 2017.
31 Уговор – димњачарске дјелатности 2017.
32 Уговор – лож уље 13.12.2017.
33 Обавјештење о прихватању цијене понуђача Dezitox – санитарци
34 Обавјештење о прихватању приједлога цијене – авио карте
35 Обавјештење понуђачу TDS
36 Rn Network 11.08.2017.
37 Уговор о директном споразуму – унутрашња канцеларијска врата
38 Анекс уговора о директном споразуму – унутрашња канцеларијска врата
39 Уговор о директном споразуму – лакирање паркета
40 Уговор о директном споразуму – набавка завршних радова, демонтажа ормара, поправка електроинсталација