br. Naziv
1 2016-01-4: Ugovor za nabavku usluga obuke za realizaciju projekta “Specijalistički program obuka za IT menadžere”
2 2016-02-22: Ugovor za nabavku usluga za realizaciju projekta “Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu IT i rad na računaru”
3 2016: Obrazac praćenja realizacije ugovora
4 2016: Tabela realizacije ugovora
5 2016: Ugovor o konsultantskim uslugama za projekat SPPD II
6 2016:Tabela realizacije ugovora
7 2016:Ugovor o konsultantskim uslugama za implementaciju projekta JPP
8 2016:Vremenski plan realizacije JPP i SPPD II
9 Obrazac praćenja realizacije ugovora (e-servisi)
10 Realizacija ugovora u 2015
11 Ugovor o direktnom sporazumu (nabavka materijala za čišćenje)
12 Ugovor o direktnom sporazumu (pružanje usluga obaveznog i kasko osiguranja, registracije i teh. pregleda vozila)
13 Ugovor o direktnom sporazumu (usluge pranja motornih vozila)
14 Ugovor o konsultantskim uslugama za projekat “Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“
15 Ugovor o kupoprodaji roba i usluga za implementaciju projekta “Nadogradnja jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj
16 Ugovor o nabavci opreme
17 Ugovor o pružanju internet usluga
18 Ugovor o uslugama (e-servisi)
19 Ugovor o uslugama za projekat „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“