No. Ime
1 2015: OОдлука о додјели уговора за имплементацију пројекта “Специјалистички програм обука за IT менаџере”
2 2015: Одлука о поништењу поступка набавке за имплементацију пројекта ” Мапа пута за реформу регистрације правних субјеката”
3 2016-04-05: Одлука о додјели уговора СППД II
4 2016: Одлука о додјели уговора за имплементацију пројекта “Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ”
5 2016:Одлука о додјели уговора СППД II
6 2016:Одлука о додјели уговора за набавку консултантских услуга за пројеказ “Имплементација заједничких сервиса за е-услуге”
7 2016:Одлука о додјели уговора за набавку консултантских услуга за пројекат “СППД – фаза II”
8 2016:Одлука о додјели уговора за набавку консултантских услуга за пројекат из области УЉП
9 2016:Одлука о додјели уговора за набавку консултантских услуга за пројекат “Успостављањеи/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека”
10 2016:Одлука о додјели уговора за набавку услуга за имплементацију пројекта “Обука службеника  за информисање/односе с јавношћу – фаза II
11 Одлука о додјели уговорау поступку јавне набавке за имплементацију пројекта набавке ИС
12 Одлуку о додјели уговора у поступку јавне набавке за имплементацију прокекта “Обука службеника за информисање/односе с јавношћу – фаза II
13 Одлука о додјели уговора за имплементацију пројекта “Обука службеника за информисање/односе са јавношћу – фаза II
14 Одлука о поништењу поступка јавне набавке Стратешко комуницирање – фаза II
15 Одлука о додјели уговора – унапређење процеса анализе потреба и евалуације ефеката обуке
16 Одлука о додјели уговора – развој електронских обука
17 Одлука Надоградња и успостављање система за е-сједнице влада
18 2017: Одлука о додјели уговора Поједностављење и уређење запошљавања у државну службу
19 2017: Одлука о поништењу ИСТБД
20 2017: Одлука о додјели уговора IT опрема е-сервиси
21 2017:Одлука о додјели уговора II Развој електронских обука
22 2017: Одлука о додјели уговора Стратешка комуникација  – фаза II
23 2017:Одлука о додјели уговора Поједностављење и унапређење запошљавања у државну службу
24  2017: Одлука о додјели уговора за имплементацију Спецификације за набавку робе и услуга развоја нових софтверских рјешења  ФИН
25 2018:Одлука о додјели уговора у поступку јавне набавке консултантских услуга за имплементацију пројекта Стратешка комуникација – фаза II
26 2018: Одлука о додјели уговора Унапређење инфо сист у АДС ФБиХ АДУРС Под.за ХР БД