No. Ime
1 ReSPA newsletter No5.
2 ReSPA: Атрактивност државне службе на Западном Балкану
3 Закључци треће радионице друштвеног интегритета (латинична верзија)
4 Приручник за односе с јавношћу
5 Реформа јавне управе у Босни и Херцеговини – Процјена капацитета за образовање и обуку у области јавне управе
6 Студија Система националног интегритета 2007. – Извјештај Transparency International БиХ
7 Студија: Вриједности и етички стандарди у систему државне службе БиХ
8 Студија: Допринос расправи о механизмима фискалног изједначавања у ФБиХ
9 Студија: Како побољшати пружање основних јавних услуга грађанима БиХ?
10 Студија: Побољшање система јавне потрошње у државним институцијама БиХ
11 Студија: Приједлог мјера за побољшање система запошљавања државних службеника у БиХ
12 Студија: Утицај увођења програмског буџетирања на транспарентност и одговорност јавног сектора у БиХ
13 Студија: Фискално Вијеће – магично рјешење (Фискална одговорност у БиХ)
14 Приручник за апликанте
15 Приручник за управљање процесом запошљавања