бр. назив
1 2016: Материјали са обуке “Едукација водитеља управних поступака и инспектора
2 2016: Извјештај о мјерењу почетног стања у јавној управи БиХ
3 Дубровачка декларација
4 Истраживање ACIPS: Процјена оствареног напретка у превођењу реформе јавне управе у БиХ
5 Приручник за односе с јавношћу
6 Приручник за односе с јавношћу (хрватски)
7 ReSPA newsletter No.5
8 ReSPA: Атрактивност државне службе на Западном Балкану
9 Студија система националног интегритета 2007. Извјештај  Transparency International БиХ
10 Студија: Допринос расправи о механизмима фискалног изједначавања у ФБиХ 
11 Студија: Фискално Вијеће – магично рјешење (Фискална одговорност у БиХ)
12 Студија: Како побољшати пружање основних јавних услуга грађанима БиХ
13 Студија; Побољшање система јавне потрошње
14 Студија: Приједлог мјера за побољшање система запошљавања државних службеника у БиХ
15 Студија: Реформа јавне управе у Босни и Херцеговини: Процјена капацитета за образовање и обуку у области јавне управе
16 Студија: Утицај увођења програмског буџетирања на транспарентност и одговорност јавног сектора у БиХ
17 Студија: Вриједности и етички стандарди у систему државне службе Босне и Херцеговине
18 Zaključci treće radionice društvenog integriteta
19 Monitoring Report 2017 Bosnia and Herzegovinа БХС
20 Приручник за апликанте
21 Приручник за управљање процесом запошљавања