У склопу процеса увођења система управљања квалитетом у јавну управу у Босни и Херцеговини, Канцеларија координатора за реформу јавне управе пружа подршку институцијама при увођењу система управљања квалитетом заснованом на моделу Заједничког оквира за самопроцјену – Common Assessment Framework (CAF). Тако су представници Канцеларије координатора у четвртак и петак, 13. и 14.06.2019. године одржали CAF семинар о приоритетизацији са представницима Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података, а уз подршку Програма јачања јавних институција, који по налогу Савезне владе Њемачке проводи GIZ. Семинар о приоритетизацији је посљедња од три фазе самопроцјене кроз које пролазе институције које се одлуче за овај процес, а што за резултат има израду плана унапређења институције.

Увођење модела управљања квалитетом институцијама јавне управе треба да осигура унапређење квалитета услуга које институције пружају грађанима и другим корисницима услуга, као и подизање укупног нивоа организационе ефикасности, капацитета и способности организације у свим битним аспектима њеног рада. На овај начин организације јавне управе кроз унапређење властитог рада и перформанси достижу и стандарде јавне управе, што доприноси остваривању укупних циљева реформе јавне управе.

Напомињемо да је Савјет министара Босне и Херцеговине својим закључком са сједнице одржане 08.02.2017. године препоручио институцијама БиХ да размотре увођење неког од препоручених модела за управљање квалитетом, а између                                                                                                                                     осталог и CAF модел.