У циљу унапређења буџетске транспарентности, Канцеларија координатора за реформу јавне управе на својој web страници објавио је План запошљавања службеника у овој години. Документ је доступан овдје.

На овај начин Канцеларија координатора жели унаприједити транспарентност рада али и потаћи друге институције на отвореност и транспарентност, нарочито у области запошљавања.

Иначе, Канцеларија координатора за реформу јавне управе провела је стандарде проактивне транспарентности те 38 врста информација/докумената учинила доступним јавности. Поред ових стандарда, објављени су и други документи, као што су плате запослених или Водич кроз буџет за грађане.

Стандарде проактивне транспарентности и Политику проактивне транспарентности усвојио је Савјет министара БиХ на сједници одржаној 3.12.2018. године.