Кенан Авдагић, стручни савјетник за секторске реформе и Ведрана Фалаџић, виша стручна сарадница за односе с јавношћу као представници Радне групе за испитивање задовољства корисника и запослених Канцеларије координатора за реформу јавне управе јутрос су својим колегама и руководству презентовали резултате анкетног истраживања/испитивања задовољства корисника које је проведено у периоду од 17.09. до 1.10 2018. Године.

Циљна група ових упитника били су представници институција БиХ који су укључени у процес реформе јавне управе кроз структуре надзорних и имплементационих тимова као и представници цивилног друштва те медија.

Анкете су указале да су државни службеници укључени у процес реформе јавне управе изразили незадовољство дужином процедура за припрему пројектних докумената, али и да су изразили задовољство комуникацијом са запосленицима Канцеларије. И представници цивилног друштва изразили су задовољство брзином достављања тражених информација те дали препоруке Канцеларији како да побољша комуникацију са овом циљном групом.

Радна група ће у наредном периоду испитати и задовољство запослених те ће резултате презентовати на исти начин као и данас, користећи технику world caffea. Ријеч је о техници скупног разговора – дијалога – која на једноставан и креативан начин омогућује успоредбу размишљања и ставова судионика о појединим проблемима и њиховим могућим рјешењима.  Техника је кориштена за презентовање резултата али и разговор о томе како искористити резултате за наредне активности Канцеларије. Резултати анкетног истраживања бит ће доступни на нашој web страници у наредном периоду.

Канцеларија координатора за реформу јавне управе и протеклих је година проводила анализе задовољства запослених као и анализу задовољства информацијама које су у нашем посједу.

На потребу за систематско испитивања задовољства корисника на редовном нивоу у јавној управи, као једног од алата за управљање квалитетом, указали су и Принципи јавне управе које је SIGMA/OECD развила за потребе јавних управа земаља регије Западног Балкана и Турске и објавила у новембру 2014. године. Канцеларија координатора за реформу јавне управе је испитивању задовољства корисника посветио пажњу и у Стратешком оквира за реформу јавне управе 2018 – 2022. IMG_2156