GIZ Open Regional Funds (ORF) и регионална школа за јавну управу (ReSPA) у сарадњи с Европском комисијом организовали су 18. и 19. октобра 2018. године у Бриселу Регионалну радионицу о програмирању и имплементацији IPA II – Стратешко планирање и секторски приступ у оквиру IPA II и научене лекције за сљедећи Вишегодишњи финанцијски оквир.

У оквиру Регионалне радионице разговарало се о изазовима у програмирању, имплементацији, мониторингу и евалуацији IPA II и наученим лекцијама за наредну финанцијску перспективу IPA III. Такођер, представљени су налази евалуације о IPA II секторском приступу као и информације о претприступној помоћи IPA III у периоду 2021-2027. На радионици је представљен и алат за припрему, мониторинг, извјештавање и евалуацију реформе јавне управе и секторских стратегија који је развијен уз помоћ OECD/SIGMA.

На Регионалној радионици учествовали су државни IPA координатори (DIPAK) односно представници DIPAK Канцеларија земаља корисница програма претприступне помоћи, представници водећих координирајућих институција у кључним секторима, првенствено сектора реформе јавне управе, те представници релевантних служби DG NEAR-а и Делегација ЕУ. Представница Канцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ такођер је учествовала на овој радионици.