Сједница Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима ће се одржати у четвртак, 25.10.2018. године у просторијама Агенције за државну службу Федерације Босне и Херцеговине у Сарајеву.

За ову сједницу предложен је слиједећи дневни ред:

  1. Усвајање дневног реда,
  2. Усвајање записника са претходне сједнице Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима од 25.07.2018. године,
  3. Информисање о Првом периодичном извјештају пројекта „Унапређење информационог система у Агенцији за државну службу Федерације БиХ, Агенцији за државну управу Републике Српске и Пододјељењу за људске ресурсе Брчко дистрикта БиХ“, уз учешће представника имплементатора,
  4. Разматрање активности по препорукама Посебне групе за реформу јавне управе,
  5. Разно
    – Информисање о статусу осталих пројеката у области управљање људским потенцијалима