Састанак Надзорног тима за реформску област Институционална комуникација биће одржан у петак, 26.10.2018. у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Дубровачка бр. 6. 71 000 Сарајево, са почетком у 13:00 сати.

Предложени дневни ред састанка:

  • Усвајање дневног реда и записника са претходног састанка НТ-а,
  • Информисање о стању у реформској области и новом Стратешком оквиру за РЈУ 2018-2022.
  • Информисање о статусу пројеката: ″Стратешка комуникација – фаза II″, ″Функционални преглед капацитета институционалне комуникације у државној служби у БиХ″ и ″Приближавање управе грађанима – јавне кампање″,
  • Размјена информација о активностима у оквиру пројекта Амбасаде Велике Британије “Подршка владама у БиХ у стратешкој комуникацији”,
  • Информисање о активностима у оквиру иницијативе “Партнерство за отворену власт”,
  • Дискусија о препорукама Специјалне групе за реформу јавне управе које се односе на Закон о слободи приступа информацијама,
  • Избор предсједавајућег НТ-а за наредно тромјесечје,
  • Разно