Федерална влада на сједници одржаној 14.06.2018. године усвојила је Стратешки оквир за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини за период 2018-2022. година. Исти документ усвојила је раније и  Влада Брчко дистрикта БиХ.

Усвајање Стратешког оквира за реформу јавне управе је обавеза проистекла из процеса придруживања у оквиру којег је Европска комисија, кроз стратегије проширења те извјештаје о напретку Босне и Херцеговине, нагласила потребу усвајања цјелодржавне стратегије реформе јавне управе.

Иновирана стратегија реформе јавне управе  заснована је на кључним принципима јавне управе, које је развила СИГМА на захтјев Европске комисије.

Јавна управа у оквиру овог Стратешког оквира обухвата управне системе који су као такви дефинирани прописима институција Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Овај документ пружа кохерентан оквир и дефинира циљеве Савјета министара Босне и Херцеговине, влада ентитета и Владе Брчко дистрикта БиХ у области реформе јавне управе. Приоритетне области дјеловања су: јачање капацитета јавне управе кроз имплеметацију принципа европског управног простора, успостављање кориснички орјентисане и транспарентне јавне управе, изградња професионалног и деполитизованог службеничког система заснованог на принципима мерит система и успостављање рационалне, кохерентне, ефикасне, ефективне, и одговорне организационе структуре јавне управе, на сваком нивоу управне власти.

У процес израде Нацрта Стратешког оквира за реформу јавне управе било је укључено више од 200 службеника из институција свих нивоа власти, који су, као чланови или замјеници чланова радних група, именовани одлукама Савјета министара БиХ, влада ентитета и Брчко дистрикта БиХ у оквиру шест радних група. Стратешки оквир те акциони планови који ће бити у наредном периоду припремљени фокусирани су на циљеве и мјере који ће се проводити на ова четири нивоа управе.

Очекује се да ће ускоро овај документ усвојити Вијеће министара БиХ и Влада Републике Српске.