У Добоју је 29. и 30. маја ове године одржана конституирајућа сједница Савјетодавног вијећа иницијативе “Партнерство за отворену власт” којој су присуствовале именоване представнице и представници власти свих управних нивоа и четири организација цивилног друштва.

Током конституирајуће сједнице за предсједавајућег Савјетодавног вијећа консензусом је изабран доц. др. Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе у БиХ а за замјеницу предсједавајућег Савјетодавног вијећа консензусом је изабрана Елвира Мујкић, пројектна менаџерица Transparency International БиХ.

На сједници је усвојен Пословник о раду овог тијела којим је прецизирано, између осталог, да мандат предсједавајућег и замјеника предсједавајућег Вијећа траје 2 године са могућношћу реизбора те да чланови и чланице овог тијела имају задатак да координишу за припрему приједлога Акционог плана за провођење иницијативе “Партнерство за отворену власт” с органима јавне управе, у складу с уставним и законским надлежностима нивоа власти који их је именовао. У складу са Пословником рад Савјетодавног вијећа је јаван.

Другог дана одржана је и радионица о припремама на изради акционог плана за ОГП. Рад на акционом планирању подразумијева блиску сарадњу између тијела јавне управе свих нивоа власти у БиХ и организација цивилног друштва, с циљем квалитетнијег дефинирања приоритета и активности. Јачање дијалога и сарадње између власти и цивилног друштва сматра се кључним кораком у изради и имплементирању оквирног акцијског плана за имплементирање иницијативе.

За нашу земљу се предвиђа израда оквирног акцијског плана који чине акцијски план Вијећа министара БиХ, акцијски планови ентитетских и Владе Брчко дистрикта БиХ, како би се примијениле обавезе из Иницијативе.

Мултилатерална иницијатива Партнерство за отворену власт представља глобални напор више укључених чланица с циљем унапређења рада влада у свијету. Партнерство за отворену власт је у основи иницијатива чији је циљ осигурати конкретан напредак на подручју транспарентности и отворености рада тијела јавне управе, укључивања и оснаживања грађана и цивилног друштва, борбе против корупције, те кориштења нових технологија за побољшање квалитета услуга које јавна управа пружа грађанима.

Подршку у организацији конституирајуће сједнице Савјетодавног вијећа пружио је Програм јачања јавних институција у БиХ који по налогу Владе СР Њемачке имплементира њемачки ГИЗ