Вијеће министара БиХ усвојило је Годишњи извјештај о напретку у провођењу Ревидираног акционог плана 1 (РАП1) Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини за 2017. годину, у којем се наводи да је укупно остварено 72 посто циљева, што је за четири посто више у односу на 2016.

Државни ниво остварио је највиши пораст у испуњењу циљева/активности из РАП1 од шест посто, а најмањи пораст остварен је у Републици Српској од три посто.

Према Извјештају Уреда координатора за реформу јавне управе, највећи постотак реализације циљева од 78 посто има ниво Републике Српске, док је најмањи остварен на нивоу Брчко Дистрикта БиХ, гдје је испуњено 67 посто циљева из РАП1.

Највише циљева (81%), и највећи напредак од седам посто, гледајући по реформским областима, остварено је у области јавних финансија. И област е-управе остварила је пораст испуњења циљева у 2017. години од седам посто, али упркос томе има најмању реализацију циљева из РАП1 од 57 посто.