Завршна конференција пројекта “Поједностављење и унапријеђење запошљавања у државну службу” одржана је данас у Сарајеву.

Циљ пројекта, који је имплементирао  ZAMM media CONSULTING  д.о.о., била је је подршка процесима изградње професионалне државне службе кроз успостављање ефикасније и ефективније државне службе путем поједностављења и унапријеђења начина извођења свих активности запошљавања.

Овај пројекат је једно од настојања да се потврди одлучност за провођење реформе јавне управе и побољшају услови за њено ефикасно и законито функционисање, али и да се направе конкретни кораци у том правцу.

Поједностављење и унапријеђење система запошљавања државних службеника представља изузетно важну компоненту у склопу укупног реформског циља увођења модерног концепта управљања људским потенцијалима у јавној управи на различитим нивоима власти у БиХ. Ради се о пројекту чија је имплементација омогућила наставак на унапријеђењу активности модернизације процедура регрутовања и селекције кадрова у БиХ.

“Имплементацијом пројекта нисмо ријешили све проблеме у процесу запошљавања у државну службу, али смо дали допринос, прије свега, начину на који се објективизује избор кандидата кроз унапријеђену методологију запошљавања у државној служби и едукацију државних службеника – нарочито оних који су или ће бити чланови комисија за избор кандидата”, истакао је Ферид Отајагић, замјеник државног координатора за реформу јавне управе у БиХ.

У оквиру пројекта усвојен је методолошки оквир који доноси новитете у процес запошљавања. Новитети су усклађени са међународним стандардима и у оквиру су реформских процеса предвиђених за модерно уређену јавну управу.

Методолошки оквир за унапријеђење и поједностављење запошљавања у државну службу и управу ће олакшати апликантима у процесу пријављивања на конкурсне процедуре те помоћи конкурсним комисијама да изаберу најбоље кандидате на основу знања и компетенција кандидата. Процес ће доживјети и трансформацију у дијелу планирања људских потенцијала као и увођења у посао новозапослених особа што је дефинисано новим приручником за апликанте.

Током трајања пројекта је око 300 државних службеника из институција у Босни и Херцеговини похађало и успјешно завршило обуке о примјени унапријеђене методологије процеса запошљавања и примјени оквира компетенција за државну службу приликом запошљавања, припрема и вођења интервјуа те другим темама које требају допринијети што већој објективности чланова комисија за избор државних службеника.

“Завршена је обука тренера који ће за потребе институција са свих нивоа преносити знања на остале државне службенике који се баве или ће се бавити овом тематиком. На тај начин увјерили смо се да можемо имати квалитетнију и ефикаснију јавну управу” рекао је кључни експерт на пројекту Јасмин Поробић.
У склопу пројекта израђен је и Приручник за апликанте који садржи информације о фазама конкурсних процедура на појединим управним нивоима у државној служби и омогућава потенцијалним кандидатима за радна мјеста у државној служби да на једном мјесту добију потребне информације о процедурама селекције и запошљавања како би се адекватно припремили за сваку фазу.

Такођер је израђен “Приручник за управљање процесом запошљавања у државној служби Босне и Херцеговине”, те завршена обука тренера који ће, за потребе институција са свих нивоа, преносити знања на остале државне службенике који се баве или ће се бавити овом тематиком.

Директор Агенције за државну службу Федерације БиХ Рифет Бегић изразио је наду да ће проведене активности пројекта помоћи конкурсним комисијама да изаберу најбоље кандидате на основу компетенција и знања.

“Циљ нам је био да подржимо процес изградње професионалне државне службе. Усвајањем новог методолошког оквира направљен је значајан искорак у побољшању кадровске политике у државној служби”, поручио је Бегић.

Током пројекта радило се и на планирању кадрова, што је, како каже Микан Давидовић из Агенције за државну службу РС, кључан фактор када је ријеч о људским потенцијалима.

Директни корисници пројекта су биле све институције и органи управе у структурама државне службе у БиХ са нивоа институција БиХ, Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ. Индиректни корисници пројекта су грађани БиХ као потенцијални апликанти за посао у државној служби, те као корисници кроз квалитетнију услугу и квалитетнији и ефикаснији рад јавне управе.

Пројекат је финансиран средствима Фонда за реформу јаве управе.
(Фото: klix.ba)