Данас је у Сарајеву одржана завршна конференција пројекта „Успостављање и/или јачање капацитета институције за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“.

Пројекат је финансиран из Фонда за реформу јавне управе, а имплементатор пројекта је конзорциј фирми Цоммерце Енгинееринг д.о.о., Мостар, Цоммереце Медиа д.о.о., Мостар, Теза, Софиа, Бугарска, Матерна, Софиа, Бугарска.

„Циљ пројекта био подршка реформи јавне управе у БиХ кроз побољшање квалитета закона и других прописа, а користећи механизме процјене утицаја прописа како би се смањила оптерећења која законодавство производи грађанима и привреди“, истакао је Драган Ћузулан, државни координатор за реформу јавне управе и додао да је имплементација пројектних активности допринијела испуњавању мјера у области реформе јавне управе.

Пројектом је пружена подршка ефикаснијем и ефективнијем раду органа државне службе кроз успоставу укупне пројектне структуре и дефинисање оквира за успоставу система редукције административних препрека и процјену утицаја прописа за ниво институција БиХ и БД БиХ. Пружена је подршка кроз изградњу и/или јачање људских капацитета у институцијама за провођење послова редукције административних препрека и процјене утицаја прописа на свим управним нивоима у БиХ као и развојем капацитета информационих технологија повезаних са редукцијом административних препрека на нивоу ФБиХ и РС.

„Пројекат “Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека, за вријеме свог двогодишњег трајања, получио је резултате који су адекватни очекивањима крајњих корисника на сва четири нивоа власти у БиХ (БиХ, БД БиХ и ентитети). Посебно треба издвојити формирање адекватне подршке (јединица) на нивоима власти БиХ и посебно БД БиХ, а које нису постојале на почетку извођења пројекта. Сам пројекат се посебно бавио обукама које је прошло преко 500 државних службеника на свим нивоима власти, а за потребе крајњих корисника оформљена је и њеб страница: хттп://њњњ.риа.ба на којој се могу пронаћи сви пројектни и остали корисни материјали. Пројекат је имао и своју информатичку компоненту чија је рализација дала адекватну потпору ентитетима у унапређењу различитих процедура у управним и другим поступцима“, изјавио је проф. др. Вељко Тривун, вођа пројекта.

Једна од вриједности овог пројекта је и та што је 14 младих особа – практиканата ангажирано у ођељењима за регулаторну реформу корисничких институција и добило прилику да током пројекта развију професионалне вјештине и стекну прва практична искуства на пословима процјене утицаја прописа.
Институције корисници пројекта су били: Генерални секретеријат Вијећа министара БиХ, Министарство правде БиХ, Уред за законодавство ВМ БиХ, Генерални Секретеријат Владе ФБиХ, Министарство правде ФБиХ, Уред за законодавство и усклађеност са прописима ЕУ Владе ФБиХ, Генерални секретеријат Владе РС, Републички секретаријат за законодавство Владе РС, Министарство економских односа и регионалне сарадње РС, Министарство управе и локалне самоуправе РС, Секретеријат Владе БД БиХ, Уред за законодавство БД БиХ, Управна инспекција БД БиХ.

У оквиру завршне конференције промовисан је Приручник за процјену утицаја, као један од резултата пројекта.