Уз подршку Програма јачања јавних институција који проводи њемачки GIZ Уред координатора за реформу јавне управе одржао је јучер у Сарајеву састанак са представницима донатора који улажу средства у сектор Реформе јавне управе у БиХ.

На састанку је, између осталог, разговарано о потребама и процјенама за финансирање новог стратешког оквира за наставак реформе јавне управе те о јачању постојећих и развијању нових инструмената координације. Учесници састанка разматрали су и нацрт Концепта донаторске координације у сектору Реформе јавне управе који је начелно добио подршку учесника састанка али је и закључено да нацрт овог документа треба додатно разрадити, а у складу са датим коментарима и препорукама.

Организацијом ових састанака Уред координатора за реформу јавне управе жели осигурати координиран приступ ефикасној и ефективној имплементацији реформе, али и правовремену размјену информација између донатора и домаћих власти. Такође, на овај начин Уред координатора предузима конкретне кораке који су у складу са препорукама Специјалне радне групе за реформу јавне управе. Ове препоруке дате су на првом састанку ПАР Специјалне радне групе одржаном у Мостару у фебруару 2017. године. Наглашавајући важност донаторске координације у овом сектору, Специјална радна група за реформу јавне управе позвала је на успоставу ефикасног и функционалног механизма координације имплементације новог Стратешког оквира за реформу јавне управе између свих нивоа власти, који укључује и редовну координацију донатора под водством државе.