Координатор за реформу јавне управе БиХ Драган Ћузулан изјавио је у разговору за Федералну новинску агенцију (ФЕНА) да је процес јавних консултација на Нацрт стратешког оквира за наставак реформе јавне управе за период 2017-2020. завршен те да је мали број грађана и организација цивилног друштва доставио коментаре на овај документ посредством платформе е-консултације Министарства правде БиХ.

По његовим ријечима, коментари, односно иницијативе се односе на усклађивање информатичких ресурса те на усклађивање права особа с инвалидитетом у одредбе реформе јавне управе.

– Додатно, добили смо коментаре од учесника на јавним расправама које смо имали недавно у Бањој Луци и Сарајеву, те ћемо их обрадити и доставити извјештај о проведеним консултацијама Заједничкој радној групи на разматрање – казао је Ћузулан.

Он је додао да је циљ новог стратешког оквира организирати модерну јавну управу на сва четири нивоа власти, која ће осигурати и поштивати принципе на којима почива функционирање јавне управе у Европској унији и допринијети успјешном процесу придруживања и приступања, те осигурати поштивање јавног интереса и квалитетно задовољење потреба грађана и привредних субјеката.

Учешће грађана у процесу доношења политика само је један од начела и Партнерства за отворену власт (ОГП), мултилатералне иницијативе којој је БиХ приступила још крајем 2014. године.

Уред координатора за реформу јавне управе, заједно с Министарством правде БиХ, пружа административну и техничку подршку Савјетодавном вијећу за имплементацију ове иницијативе у БиХ.

Координатор за реформу јавне управе упозорава да би БиХ ускоро могла бити проглашена као неактивна чланица ОГП, јер од 2014. године није израдила ни један акциони план.

– Савјет министара БиХ је крајем прошле године донио одлуку о формирању Савјетодавног вијећа којег чине представници Савјета министара БиХ, влада ентитета и владе Брчко дистрикта БиХ. Ово тијело има савјетодавну и координацијску улогу с циљем подстицања транспарентности и отворености органа јавне управе, те укључивања грађана и организација цивилног друштва у обликовање јавних политика у складу с иницијативом “Партнерство за отворену власт”. Сви нивои власти, осим Републике Српске, именовали су своје чланове, али Савјетодавно вијеће се никада није ни састало због неименовања представника из Републике Српске – рекао је координатор за реформу јавне управе.

По његовим ријечима, главни задатак Савјетодавног вијећа је да припреми приједлог Оквирног акционог плана за имплементирање иницијативе „Партнерство за отворену власт“ којег чине: Акциони план Вијећа министара БиХ, Акциони план Владе Републике Српске, Акциони план Владе Федерације Босне и Херцеговине и Акциони план Владе Брчко дистрикта БиХ, а који прије достављања Савјетодавном вијећу морају бити достављени на усвајање надлежним владама и Вијећу министара БиХ.

Он је нагласио да је Министарство правде БиХ крајем октобра упутило информацију Савјету министара БиХ на разматрање заједно са закључцима, али да је Савјет министара БиХ до данас није разматрао на сједници.

– Овим се ствара могућност да се Босна и Херцеговина, као земља чланица Иницијативе, прогласи неактивном земљом и стави на листу земаља чланица Иницијативе које нису поднијеле Акциони план у предвиђеном року, након чега је статус „активне земље“ могуће активирати искључиво подношењем Акционог плана у складу с правилима Иницијативе. Како нам се не би догодила ситуација као са Црном Гором, која је љетос проглашена неактивном чланицом, потребно је хитно подузети даље кораке како би се припремио Оквирни акциони план за БиХ – додао је Ћузулан.

Циљ ОГП-а је промоција транспарентности, одговорности и учешћа грађана у процесу одлучивања. Иницијатива је основана 20. септембра 2011. године на приједлог тадашњег америчког предсједника Барака Обаме. У Иницијативи учествује 75 земаља свијета.