Савјет министара БиХ усвојило је  Извјештај Канцеларија координатора за реформу јавне управе о напретку (праћење провођења Ревидираног акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини) за период јануар – јуни 2017. године.

У првом полугодишту ове године реализирано је 69 посто циљева из Ревидираног акцијског плана 1, што је за један посто више у односу на претходну годину, а највећи напредак од два посто забиљежен је на државном нивоу.

Највише циљева укупно, гледајући по реформским областима из Ревидираног акцијског плана 1, остварено је у области Институционална комуникација, и то 79 посто, а највећи постотак реализације циљева у овој области има државни ниво, и то 85 посто. Најмања реализација циљева је у  области  е-Управа, и износи 50 посто. Највећи полугодишњи пораст у испуњењу циљева је забиљежен у областима Стратешко планирање, координација и израда политика и Управљање људским потенцијалима.

Гледајући укупно остварење циљева из  РАП1,  највећи  постотак, и то 75 посто реализације, и даље биљежи  управа  Републике  Српске,  док  је најмањи постотак реализације остварен  у  Брчко  Дистрикту  БиХ  и  у  Федерацији  БиХ,  гдје  је испуњено 64 посто циљева из РАП1.

Извјештај и прилог уз Извјештај можете преузети овдје:

Polugodišnji izvještaj o napretku 2017.

Prilog – pregled realizacije aktivnosti po reformskim oblastima RAP1