Поштоване читатељке и читатељи,

Током протеклих шест година Програм јачања јавних институција у Босни и Херцеговини је подржавао имплементацију реформе јавне управе у БиХ а од почетка 2014. године са експлицитним циљем унапређења спровођења РЈУ мјера у девет одабраних корисничких институција. Програм, који је званично започео са радом крајем 2010. године, заснива се на споразумима између СР Њемачке и Босне и Херцеговине те га по налогу њемачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој спроводи ГИЗ у сарадњи са Канцеларијом координатора за реформу јавне управе као главним имплементационим органом у име Савјета министара БиХ те у сарадњи са другим јавним институцијама.

Програм дјелује у пет тематских области – Јавне набавке и електронска управа, Комуникације и управљање знањем, Планирање и координација у РЈУ, Управљање људским ресурсима и Управљање квалитетом. Свака од ових области нашег рада се заснива на принципима и циљевима Стратегије РЈУ и Ревидираног акционог плана 1 те је стога наша стратегија била да се повећа стопа имплементације специфичних мјера дефинисаних у реформским областима РЈУ али исто тако да се иновира и обогати РЈУ иницијативама које су креирале додату вриједност.

У овом периоду је у току процес развоја новог стратешког оквира за РЈУ а Програм, заједно са другим донаторима и партнерима, активно пружа подршку у томе. У оквиру овог процеса подржавамо ПАРЦО и друге директно укључене актере пружајући техничку експертизу за питања буџетирања, мониторинга и евалуације, јавних консултација и комуницирања новог стратешког оквира за РЈУ.

У посљедњем периоду у свакој од претходно поменутих тематских области Програма остварили смо резултате који су допринијели имплементацију РЈУ не само у нашим корисничким институцијама него и у другим институција. Уложили смо напоре у дисеминацију резултата и научених лекција кроз међуинституционалне радне групе према другим институцијама и то кроз различите радионице, конференције и обуке. Два таква примјера су одржана у току октобра и новембра ове године када су у оквиру Програма организоване двије конференције – конференција о комуникацијама у јавној управи и регионална конференција о користима управљања квалитетом. О овим конференцијама можете да детаљније сазнате у овом издању РЈУ билтена.

Такође смо поносни на наше резултате које смо остварили у јачању Канцеларије координатора као организације: током текуће фазе имплементације (од јануара 2014. до краја ове године) пружили смо Канцеларији подршку у унапређењу капацитета за мониторинг и евалуацију, донаторску координацију, управљање људским ресурсима и јавне набавке. Канцеларија координатора данас такође дјелује и као ресурсни центар за Заједнички оквир процјене (CAF) за друге организације које уводе CAF, који представља заједнички европски инструмент за управљање квалитетом за јавну управу. Канцеларија је, надаље, по недавно спроведеном истраживању Центра за друштвена истраживања Аналитика, најбоље рангирани орган јавне управе по питању проактивне транспарентности на нивоу БиХ. Уз подршку Програма Канцеларија је успостваила и нове начине комуникације попут управо овог билтена, ново дизајниране интернетске презентације  и друштвених медија (Facebook, Twitter, YouTube).

Имајући ово на уму, радујемо се наставку наше успјешне сарадње у наредној фази спровођења Програма (до средине 2019. године) када се надамо да ћемо такође обезбиједити upscaling многих постојећих производа, примјера добре праксе и резултата те и даље подржавати имплементацију реформе јавне управе у Босни и Херцеговини.

Желим вам угодно и информативно штиво!

Рајнхард Лике

ГИЗ руководилац програма, Јачање јавних институција у БиХ

www.spi.ba; www.facebook.com/SPIBiH; www.twitter.com/SPIBiH