Сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе ће бити одржана у сриједу, 07.12.2016. године, с почетком у 12:00 сати, у згради Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Вразова 9, Сарајево.

Предложени дневни ред:
1.    Верификација Записника с 56. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 25.10.2016. године
2.    Почетни извјештај са презентацијом за пројекат „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза II (СППД II)“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Почетни извјештај
3.    Презентација Почетног извјештаја за пројекат „Имплементација заједничких сервиса за е-Услуге“
4.    Презентација Финалног извјештаја за пројекат „Надоградња Јединственог информационог система за регистрацију пословних субјеката у Републици Српској кроз набавку неопходне ХЊ инфраструктуре (backup сервери)“
5.    Пројектни приједлог „Функционални преглед капацитета институционалне комуникације у структурама државне службе у БиХ“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Пројектни приједлог
6.    Пројектни задатак „Функционални преглед капацитета институционалне комуникације у структурама државне службе у БиХ“ с приједлогом Одлуке о прихватању Пројектног задатака
7.    Извјештај о евалуацији набавке за пројекат „Унапређење процеса анализе потреба и евалауције ефеката обуке“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај о евалауцији набавке
8.    Приједлог Одлуке о додјели уговора за пројекат „Унапређење процеса анализе потреба и евалауције ефеката обуке“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на приједлог Одлуке о додјели уговора
9.    Информација о одлукама донесеним у процедури писаног усаглашавања у периоду између двије сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе
10.    Разно.