Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе и Горан Жеравчић, директор фирме Кронауер Цонсултинг д.о.о. потписали су данас у Сарајеву уговор о реализацији пројекта “Обука службеника за односе с јавношћу” – фаза II.

Циљ пројекта је унапређење компетенција службеника за информисање/односе с јавншоћу у институцијама и органима управе свих нивоа у Босни и Херцеговини кроз специфичне обуке.  Реализацијом пројекта треба да се осигура подршка реформи јавне управе у БиХ, и пружи допринос реализацији опћег циља у реформској области институционална комуникација.

„Реформа јавне управе у области институционалне комуникације је у функцији повећања транспарентности и одговорности тијела власти према јавности, а комуникација је кључни елемент који показује да је организација, односно институција одговорна грађанима. Обуке засноване на стварним потребама корисника и савременим трендовима у развоју комуникације и односа с јавношћу један су од главних предуслова за ефективан и ефикасан рад службеника који се баве односима с јавношћу у државној служби“, истакао је Ћузулан.  Он је додао да успјешност функционисања система стратешке комуникације у великој мјери зависи од сталног унапређења и развоја људских потенцијала, у овом случају службеника за односе с јавношћу те подсјетио да је ово  наставак пројекта који је проведен још 2010 године.

„Наш задатак је да анализирано стање у погледу постојећих обука на свим нивоима државне службе и учешћа државних службеника у таквим обукам те на основу анализе припремимо и проведемо специфични програм обуке за комуникаторе у јавној управи који ће бити заснован на савременим трендовима и стварним потребама корисника“, истакао је Жеравчић.

Вриједност уговора износи 115.830,00 КМ са ПДВ. Имплементатор пројекта је Кронауер Цонсултинг д.о.о.,, а завршетак пројекта очекује се за осам мјесеци.

Ово је девети пројекат из области реформе јавне управе чија је реализација почела у овој години.