Сједница Надзорног тима за реформску област Управни поступци и управне услуге бит ће одржана 27.05.2016. године у Брчком, зграда Владе Брчко дистрикта БиХ, Булевар мира 1, сала бр.59., са почетком у 12:00 сати.Предложени дневни ред: 1.    Усвајање Записника са 21. сједнице Надзорног тима одржане  29.01.2016. године2.    Пројекат „Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“ договори око активности везаних за имплеменатцију пројекта3.    Пројектна идеја „Мјерење задовољства корисника управних  услуга“- развој пројектне документације4.    Анализа стања у реформској области Управни поступци и управне услуге и предлагање нових пројектних идеја 5.    Разно.