Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе данас је у Сарајеву потписао уговоре за имплементацију два реформска пројекта: „Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ“ и "Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“.

Уговоре за имплементацију пројеката координатор за реформу јавне управе потписао је са директором фирме Замм медиа цонсултинг Муамером Муфтићем (Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ) и Сеидом Мураспахићем, представником групе понуђача Цоммерце Енгинееринг д.о.о. Мостар, Цоммерце Медиа д.о.о., Матерна Бугарска и Теза Бугарска.

„Циљ пројекта „Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ“ је подршка процесима демократске стабилизације и реформи јавне управе у БиХ у сегменту изградње професионалне и етичне државне службе, кроз повећање транспарентности у раду управе, јачање интегритета и подизање свијести о проблему корупције у раду јавних служби. Реализацијом пројекта треба да се осигура подршка реформи јавне управе у БиХ и пружи допринос реализацији општег циља у реформским областима управљање људским потенцијалима и институционална комуникација“, истакао је Ћузулан.  

Он је додао да ће кроз имплементацију овог пројекта бити реализирано неколико активности, а најважније су тематско истраживање јавног мнијења, развој и имплементација програма обуке о проблему корупције у јавној управи,  израда приручника за запослене у органима државне службе/управе у БиХ и провођење јавне кампање и промовисање пројектних активности и резултата.

Ћузулан је подсјетио да су се владе у БиХ давно опредијелиле да ће своје активности усмјерити и према уклањању непотребних административних трошкова које оптерећују бх. грађане али и пословну заједницу. Боља регулатива само је један од стандарда ЕУ, а највише посла у области боље регулативе (уклањање административних баријера и процјена утицаја прописа) до сада је урађено у ентитетима.

„Пројекат је подијељен у четири компонете: изградња законодавног и институцијалног оквира за успоставу система редукције административних препрека на нивоима БиХ и БД БиХ, изградња и/или јачање људских капацитета у за провођење послова редукције административних препрека и процјене утицаја прописа  на свим управним нивоима у БиХ, провођење пилот пројеката за процјену утицаја прописа и редукцију административних препрека уз учешће и консултацијске вјежбе цивилног друштва на нивоу институција БиХ, ФБиХ, РС и БД БиХ, развој капацитета информационих технологија повезаних са редукцијом административних препрека на нивоу ФБиХ и РС“, истакао је.

Гдин. Муфтић и гдин. Мураспахић исказали су задовољство почетком реализације пројекта те су нагласили важност добре сарадње са институцијама – корисницама пројекта.

Имплементацијом активности кроз пројекат „Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ“ испуњава се неколико циљева из реформских области Институционална комуникација и Управљање људским потенцијалима, а реализација пројекта  „Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека« доприноси испуњењу мјера из реформских области Управи поступци и управне услуге и Стратешко планирање, координација и израда политика.

Вриједност пројекта „Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ“  износи 464.490 КМ, а вриједност пројекта  „Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека« износи је 1.261.728 КМ.

Новац за финансирање пројеката, који су заједнички за сва четири управна нивоа власти,  обезбјеђен је из Фонда за реформу јавне управе.