Савјет министара на 110. сједници која је одржана 23. октобра, усвојило је Полугодишњи извјештај о раду канцеларије координатора за реформу јавне управе јануар – јуни 2014.

Како стоји у Извјештају. Канцеларија координатора за реформу јавне управе у првој половини 2014. наставио је координирати процес реформе јавне управе у Босни и Херцеговини, те проводити активности у складу са функцијама које су дефиниране Одлуком о оснивању Уреда, Стратегијом реформе јавне управе у БиХ и Заједничком платформом о принципима и начину имплементације Акционог плана 1 Стратегије РЈУ.