Савјет министара БиХ на сједници одржаној 8. маја ове године размотриo је и усвојио Информацију уз Годишњи финансијски извјештај  Фонда за реформу јавне управе за 2012. годину и Информацију о пројектима Фонда за реформу јавне управе (март 2013.).

Савјет министара БиХ је донио Одлуку о усвајању Годишњег финансијског извјештаја Фонда за реформу јавне управе за 2012. годину.

Савјет министара БиХ је, такођер, закључило да препоручи одговорним институцијама Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине да посредством чланова надзорних тимова по реформским областима интензивирају реформске активности, нарочито у предлагању идеја и припреми пројеката који се предлажу за финансирање из средстава Фонда за реформу јавне управе и тиме осигурају бржу и ефикаснију проведбу циљева из Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини.

У Годишњем финансијском извјештају, између осталог, стоји да је Управни одбор Фонда одобрио до сада 16 пројеката од којих се 14 односи на сва четири управна нивоа; пројект „Информацијски систем трезора Брчко дистрикта“ је индивидуални и односи се само на Брчко дистрикт БиХ, те пројект „Проширење информационог система за управљање људским потенцијалима са софтверским модулима за планирање кадрова и вођење интерног тржишта рада у републичким органима Републике Српске“ који се односи само на ниво Републике Српске. Од тога, 10 пројеката је завршено, један пројекат се налази у фази имплементације, док се четири пројекта налазе у процедури јавне набавке, те један пројект који се налази у фази припреме тендерске документације.