Завршна конференција пројекта “Информацијски систем управљања буџетом – БМИС“ бит ће одржана 18.01.2013. године (петак) у 11.00 сати у сали 3/II Парламентарне скупштине БиХ, улица Трг БиХ 1 у Сарајеву.

Пројект имплементира конзорцијум СРЦ системске интеграције д.о.о. Србија, СРЦ д.о.о. Словенија и АваЦом Гроуп д.о.о. Мостар у сарадњи са Уредом координатора за реформу јавне управе БиХ.

На завршној конференцији ће бити презентирани постигнути резултати пројекта, као и његов значај у спровођењу реформе јавне управе БиХ у области управљања јавним финансијама.

Пројект „Информациони систем за управљање буџетом“ сматра се једним од најзначајних пројекта у области јавних финансија у БиХ. Пројекат доприноси   повећању ефикасности, ефективности, транспарентности и тачности буџета на сва четири нивоа власти.

Конференција је отворена за представнике медија, а изјаве су предвиђене у 12:15 сати.

Агенда:  

11.00 – 11.05    Поздравно обраћање и свечано отварање конференције

г-ђа Семиха Боровац – Државна координаторица за реформу јавне управе

11.05 – 11.25    Презентација пројекта и постигнути резултати

г-дин Иван Драгошан – Представник конзорцијума и руководилац пројекта

11.25 – 12.00    Искуства представника корисника пројекта

г-дин Влатко Дуганџић, Министарство финансија и трезора БиХ

г-ђа Светлана Радовановић, Министарство финансија РС-а

г-дин Алија Аљовић, Федерално Министарство финансија

г-дин Осман Османовић, Дирекција за финансије Брчко дистрикта

12.00 – 12.15    Дискусија и закључци

12.15               Изјаве за медије