Састанак Надзорног тима за имплементацију Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Управни поступци и управне услуге, са сљедећим дневним редом:

1.    Усвајање записника са састанка Надзорног тима одржаног 22.10.2012. године

2.   Анализа стања  у реформској области Управни поступци и управне услуге –  провођење мјера из РАП1  

3.    Утврђивање листе приоритетних пројеката за 2013. годину

4.    Достављање информација  за припрему годишњег извјештаја о напретку у имплементацији РАП1 за 2012. годину

5.    Разно

биће одржан 21.12.2012. године у Сарајеву, у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе , Вразова број 9, са почетком у 11:00 часова.