Сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе бит ће одржана у четвртак, 20.12.2012. године са почетком у 11:00 часова у згради Канцеларије координатора за реформу јавне управе.

Предложени дневни ред:

1.    Верификација Записника с 30. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 03.10.2012. године;

2.    Квартални извјештај Фонда за реформу јавне управе за период 1. јули – 30. Септембар, с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Квартални извјештај;

3.    Информација о приједлогу за одобрење додатних средстава за пројекат „Информацијски систем управљања буџетом“ с приједлогом Одлуке о одобрењу додатних средстава за пројекат „Информацијски систем управљања буџетом“;

4.    Пројектни задатак „Проширење информационог система за управљање људским потенцијалима са софтверским модулима за планирање кадрова и вођење интерног тржишта рада“ с приједлогом Одлуке о прихватању пројектног задатка „Проширење информационог система за управљање људским потенцијалима са софтверским модулима за планирање кадрова и вођење интерног тржишта рада“;

5.    Информација о одлукама донесеним у процедури писаног усаглашавања у периоду између двије сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе;

6.    Оквирни план одржавања сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе у 2013. години;

7.    Оквирни план за 2013. годину: мониторинг и евалуација пројеката финансираних из средстава Фонда за реформу  јавне управе;

8.    Разно.