Састанак Надзорног тима за област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа бит ће одржан у петак 14.12.2012. године у згради Владе Брчко дистрикта БиХ, са почетком у 12:00 сати.

Предложени дневни ред:  

1.    Усвајање Записника са претходног састанка Надзорног тима (одржаног 29.06.2012 год. Сарајево);

2.    Ажурирање листе  пројеката из реформске области  СПКИП у складу са Ревидираним  АП1 и  утврђивање листе приоритетних пројеката за 2013 годину;

3.    Анализу стања  у реформској области СПКИП –  проведба мјера из РАП1 и достављање информација   за припрему годишњег извјештаја о напретку у имплементацији РАП1 за 2012. годину;

4.    Разно.