Државна координаторица за реформу јавне управе Семиха Боровац, на позив декана Факултета за јавну у Сарајеву Исмета Сејфије и проф.др. Муниба Тахировића, одржала је предавање студентима о теми „Реформа јавне управе у Босни и Херцеговини“. 

 

Током свог излагања, координаторица Боровац студентима је појаснила шта је то реформа јавне управе и зашто је потребна нашој земљи, које је захтјеве пред нас ставила Европска унија, те докле је Босна и Херцеговина дошла с испуњењем тих захтјева.

 

Такођер, координаторица Боровац представила је стратешке документе за провођење реформе јавне управе у Босни и Херцеговини – Стратегију реформе јавне управе у БиХ, Акциони план 1, као и акциони план 2 који је у фази израде. Студенти су током овог предавања упознати и са управљачком структуром и начином провођења реформе јавне управе.

 

С обзиром на то да студенти Факултета за јавну управу током студија имају предмете (попут Управљања људским потенцијалима у управи, Јавне финансије, Управи поступак и управни спор и Е-Управа) који се подударају са реформским областима, координаторица Боровац је у свом излагању прошла кроз свих шест области, те навела шта свака област подразумијева, постигнуте циљеве у прошлој години, завршене те пројекте у припреми, као и циљеве који су зацртани за ову годину.

 

На крају, студенти су дали своје коментаре те постављали питања о јавној управи и реформи, те су изразили жељу да обаве праксу у Канцеларији координатора за реформу јавне управе у БиХ.