(Фена/МОЈпортал): Онај дио државне администрације који се обучава путем реформе јавне управе и који се оспособљава за приступ Европској унији сигурно је у добром дијелу одскочио од осталих државних службеника јер су путем разних пројеката добили значајна знања и вјештине, али то још није довољно да они с потребном сигурношћу и квалитетом раде те послове.Ово је данас Фени изјавила државна координаторица за реформу јавне управе Семиха Боровац, на конференцији у Сарајеву којом је обиљежен завршетак пројекта &qуот;Транспонирање ЕУ законодавства у правни систем БиХ&qуот;.За ове послове требају професионалци, људи који су обучени, који знају стране језике, познају правне технике. Не могу сви који сада раде у државниј служби рећи да имају таква знања и вјештине, оцијенила је Боровац.Она је подсјетила да је потписавањем Споразума о стабилизацији и придруживању с Европском унијом, БиХ ушла у фазу обавезне хармонизације свог законодавства са законодвством ЕУ.По њеним ријечима, то је један од најдужих и најтежих процеса у оквиру приступања Европској унији. Имајући у виду значај овог задатка, Уред координатора за реформу јавне управе, заједно с Дирекцијом за европске интеграције, опредијелио се за овај пројект с циљем да државним службеницима који раде директно на хармонизацији законодавства пружи одређена знања и вјештине да би они на једнак начин приступили транспонирању законодавства ЕУ.Боровац каже да је до сада преовладавао појединачни приступ овој обавези, али је циљ овог пројекта да се на исти начин, по истим методама и принципима прихвата европско право.Зато је пројект имао за задатак обуку државних службеника који директно раде на транспонирању законодавства. Од децембра 2010. до фебруара ове године обухватио је око 400 државних службеника с државног и ентитетског нивоа, као и из Дистрикта Брчко.У пројект су били укључени државни службеници из министарстава која директно раде на транспонирању законодавства ЕУ, прије свега она која су у овом тренутку веома значајна: министарства саобраћаја, околиша, просторног уређења, уреди за законодавство и друго, рекла је Боровац.Нагласила је да је оно што су они у овом пројекту добили прије свега обука и разумијевање како се европско законодавство преноси у бх. правни систем, сагледано са свих аспеката од начина превођења, транспонирања, утицаја на друге прописе и друго.Наш основни циљ је да службеници који су прошли обуку искористе та знања и вјештине у свом послу, али и да их пренесу на друге државне службенике, прије свега у свом окружењу, истакнула је Боровац, додајући да ће им притом прије свега помоћи један документ који је штампан у оквиру пројекта, а носи исти назив &qуот;Транспонирање ЕУ законодавства у правни систем БиХ&qуот;.