Поводом успјешног завршетка пројекта "Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ", Канцеларија координатора за реформу јавне управе, у сарадњи са имплементатором пројекта, фирмом "Djikic Consulting Services", организује завршну конференцију. Ова конференција представља сумирање до сада урађеног у оквиру пројекта, као и давање смјерница за будући развој и примјену управљања учинком у државној служби у Босни и Херцеговини. Истовремено, учесницима конференције, корисницима пројекта и јавности биће представљене активности пројекта, резултати остварени кроз пројекат, те остварени и очекивани ефекти.

 Пројекат "Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ" финансиран је из Фонда за реформу јавне управе, и спроводио се на сва четири нивоа управе у БиХ. Кључни корисници пројекта били су Агенција за државну службу БиХ, Агенција за државну службу Федерације БиХ, Агенција за државну управу Републике Српске, те Пододјељење за људске ресурсе Владе Брчко Дистикта БиХ.

Конференција ће се одржати 31.10.2011. године у Сарајеву, у хотелу Босниа, Куловића 9, са почетком у 11.00 часова. Конференцију ће отворити гђа. Семиха Боровац, државни кородинатор за реформу јавне управе, и гђа. Александра Рабреновић, вођа пројектног тима.

Теме које ће бити презентоване на конференцији су:

  • "Важност управљања учинком са аспекта имплементације мјера из Стратегије реформе јавне управе и Акционог плана 1";
  • Презентација главних резултата пројекта;
  • Запажања главних корисника пројекта о постигнутим резултатима пројекта;
  • Излазна стратегија пројекта;
  • Дискусија и закључци.

 

Поред представника Канцеларије координатора и пројектног тима, конференцији ће присуствовати и координатори за реформу јавне управе влада Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ, чланови Надзорног тима за област Управљање људским потенцијалима, представници Имплементационог тима овог пројекта, донатора, те представници институција – корисника овог пројекта.