Текст ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе  усаглашен је данас на састанку државне координаторице за реформу јавне управе са координаторима за реформу јавне управе Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ одржаном у Брчком, те ће ускоро бити упућен владама у БиХ на усвајање. Ревидираним Акционим планом 1, односно новим мјерама и активностима које институције управе у БиХ требају провести до 2014. године, јавна администрација у нашој земљи бит ће ојачана, али и ближа грађанима као и пословној заједници.

„Након скоро годину дана откако је донесен закључак да се изврши анализа постојећег Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе и након великог броја састанака надзорних тимова, координатора и експерата у овим областима са задовољством се може констатовати да смо урадили ревидирани Акциони план за свих шест реформских области са прецизним циљевима, активностима, органима који су задужени за имплементацију и роковима за провођење појединих мјера. Сигурно се ради о документу који ће убрзати процес реформе јавне управе и допринијети да се брже испуне услови који се траже од бх. администрације у процесу придруживања Европској унији. Очекујемо да ће и владе ускоро усвојити овај документ али тада тек предстоје активности на његовој реализацији, те планирамо направити прецизан план активности на годишњем нивоу за уједначено извршавање овог плана на сва четири управна нивоа“, изјавила је Семиха Боровац, координаторица за реформу јавне управе у БиХ.

Стратегија реформе јавне управе у БиХ обухвата шест области и то: Израда политика и координацијски капацитети, Јавне финансије, Институционална комуникације, Информационе технологије, Управни поступак и Управљање људским потенцијалима. У сегменту стратешког планирања акценат је на унапређењу планирања рада министарстава и Савјета министара, односно влада.

Посебна пажња посвећена је информатизацији процеса усвајања прописа. Коначни је циљ да грађанима и предузећима буду бесплатно доступни сви прописи и да се могу пронаћи на интернету на прегледан и једноставан начин, укључујући и актуелне пречишћене текстове. Међународна пракса и искуство земаља у региону указују да је могуће побољшати систем јавних набавки поједностављењем овог процеса тако да се од понуђача не траже документи који су доступни у јавним регистрима, да се транспарентност јача путем објављивања тендера у електронској форми, што су додатни циљеви и активности ревидираног АП1 у области Јавних финансија.

Ревидирани Акциони план 1 у области Управљање људским потенцијалима укључује нови сегмент – Управљање цјеловитим квалитетом (Total Quality Management– ТQМ). То је модеран европски приступ праћењу и унапређењу успјешности организација. Помоћу таквих модела оцјењује се успјешност организације и то, примјерице, мјерењем задовољства запослених.

Област Управног поступка биће информатизована, а што ће посебно допринијети обавези администрације да по службеној дужности прибавља документацију и више не оптерећује тиме грађане.

Ревизија АП 1 подразумијева и измјене у области Институционалне комуникације. За пословне субјекте у новом Акционом плану 1, кроз област Информационе технологије, предвиђен је развој система "све на једном мјесту" како би се омогућила електронска регистрација.

Усаглашени текст ревидираног Акционог плана 1 укоро ће се наћи пред владама у БиХ. Усвајањем овог документа, владе у БиХ потврдиле би да су опредјељене за испуњење једног од кључних услова из Европског партнерства, односно провођење реформе јавне управе у БиХ.

Састанку су, поред представника канцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ, присуствовали координатори за реформу јавне управе из РС и Брчко дистрикта БиХ Стојанка Ћулибрк и Бране Јовичић, Едина Зукић, помоћница генералног секретара Владе Федерације БиХ, представници из РС, те представници ЕUPAR-а, пројекта Делегације ЕУ у БиХ који пружа помоћ Канцеларији.