Годишњи скуп у организацији Дирекције за економско планирање у сарадњи са партнерима у стратешком планирању развоја земље одржан је јучер у Сарајеву.

Годишњем скупу су присуствовали представници донатора као и партнерских институција приликом израде стратешких развојних докумената.

На годишњем скупу је укратко презентирана методологија израде Стратегије развоја и Стратегије социјалне укључености БиХ, те извјештај о економским кретањима у првих 9 мјесеци 2010. године, анализа конкурентности пољопривредно-прехрамбених производа у БиХ, анализа јавних расхода у транзицијским земљама те студија потенцијалних могућности за запошљавање.

Директорица Дирекције за економско планираје, Љерка Марић обратила се присутнима кратко се осврнувши на важност и значај израде Стратегије социјалне укључености и Стратегије развоја у БиХ захваливши се донаторима те представницима партнерских институција на подршци коју су пруижали у изради ових Стратегија.

Агенција за статистику Босне и Херцеговине, Дирекција за европске интеграције и Канцеларије координатора за реформу јавне управе те Министарство финансија партнерске су институције у изради стратешких докумената те у предстојећој имплементацији активности.

Реформа јавне управе један је од подциљева Стратегије социјалне укључености, а Канцеларија координатора за реформу јавне управе заједно са Дирекцијом за европске интеграције је институција одговорна за координацију активности у процесу имплементације стратешких докумената.

„Досадашња сарадња Дирекције за европске интеграције и ДЕП-са Уредом координатора одвијала се путем активног учешћа представника канцеларије у раду радних група у процесу припреме Стратегије социјалне укључености и Стратегије развоја, попут радних група за макроекономску стабилност, конкурентност, одрживи развој и запошљавање. Канцеларија додатно сваке године из области јавне управе и јавних финансија даје активан допринос у изради Економско-фискалног програма обавеза БиХ“, изјавила је Семиха Боровац, координаторица за реформу јавне управе обративши се присутнима на годишњем скупу те додала да „ једна од мјера Стратегије развоја БиХ је провођење реформе јавне управе свих нивоа власти, која не само да је битан предуслов за реализацију обавеза из процеса придруживања БиХ ЕУ, него би требала донијети позитивне фискалне ефекте у виду смањења јавне потрошње“.

Приликом израде Стратегије социјалне укључености и Стратегије развоја, између осталог урађена је анализа стања, анализа стратешких докумената, дефинисање стратешког оквира, именоване група и погрупа као и усклађеност секторских циљева. Будући кораци укључују дефинисање система плементације, оквира за стратешку и финансијску имплементацију те дефинисање система мониторинга.